Annons

Du är här

Om BrandSäkert

BrandSäkert är tidningen om brandskydd för dig i branschen.

Ansvarig utgivare

Nadine Jones Pioud, nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

Redaktion och produktion

Chimney / Redaktionen för BrandSäkert, redaktionen@brandsakert.se
Skeppsbron 38, 111 30 Stockholm. Tel 08-587 505 00

Chefredaktör

Nadine Jones Pioud, nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

Redaktör

Josefin Svenberg, josefin.svenberg@chimneygroup.com

Utgivare

Brandskyddsföreningens Service AB
Postadress Box 472 44, 100 74 Stockholm,
Besöksadress Årstaängsvägen 21c, Liljeholmen
Tel 08-588 474 00 (vxl), fax 08-662 35 07
www.brandskyddsforeningen.se, sbf@brandskyddsforeningen.se

Prenumeration

För prenumerationsärenden, besök prenumerationssidan hos Brandskyddsföreningen.

Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Medlem av Fackpressen/Sveriges Tidskrifter. BrandSäkert ges ut av Brandskyddsföreningens Service AB som ägs av Brandskyddsföreningen Sverige. Det är en medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information och utbildning hjälper vi människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd.

Redaktionen

BrandSäkert produceras av Chimney på uppdrag av Brandskyddsföreningen. Chimney har lång erfarenhet av redaktionell kommunikation och arbetar, förutom med Brandskyddsföreningen, även med kunder som Vinnova, Teracom och Barncancerfonden.