Annons

Du är här

Ny fördjupningsutbildning inom Heta Arbeten

Publicerad13 november 2018  Text Lina Zommorodi

Förlag & utbildning

I höst släpps en ny utbildning som fokuserar på tillståndsgivningen vid Heta Arbeten. Syftet är att stärka rollen som tillståndsansvarig.

En fördjupningsutbildning som fokuserar på tillståndsgivningen vid Heta Arbeten har funnits på mångas önskelista. Nu blir den verklighet.

– Det finns ett behov och en efterfrågan av den här utbildningen, till exempel från byggbranschen kring hur man ska hantera problem som kan uppstå när det kommer in externa entreprenörer. En stor risk vid heta arbeten är att man blir för trygg i sin egen organisation, säger Thomas Reichert, verksamhetsledare, Brandskyddsföreningen Västmanland.

Den nya utbildningen, Fördjupning tillståndsansvar Heta Arbeten, är en del i Brandskyddsföreningens skadepreventionskoncept Heta Arbeten. Inom konceptet utbildas och certifieras alla som arbetar med brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Den nya utbildningen har föregåtts av ett gediget arbete där bland annat pilotutbildningar har hållits på flera platser. Thomas Reichert var med redan på idéstadiet och blev sedan en av instruktörerna under pilotutbildningarna, efter att först själv ha gått en instruktörsutbildning. Under våren utbildade han ett tjugotal deltagare vid två tillfällen i Smedjebacken.

Syftet är att stärka rollen som tillståndsansvarig för att få bättre kunskap och vinna större säkerhet vid hanteringen av tillstånd Heta Arbeten.

– Mycket handlar om riskbedömningen när det kommer till säkerhetsreglerna 4, 5, 6 och 7, det vill säga reglerna som tar upp det förebyggande brandskyddet. Vi ser att många tycker att det är komplicerat med riskbedömning och att ta höjd för risker. Det blir särskilt aktuellt när det finns flera entreprenörer att delegera till. En vanlig fråga är: hur ska man delegera utan att tappa kontrollen?

Positivt intryck

En av deltagarna under pilotutbildningarna var Joakim Zoohar, brandman på Ovako Smedjebacken. Han är också instruktör i Heta Arbeten och tillståndsgivare och fick ett positivt intryck av fördjupningsutbildningen.

– Det är alltid bra med extra kunskap. Det som är bra med den här utbildningen är att deltagarna har varit ute i verksamheten ett tag, de kan till exempel ha gått sin behörighetsutbildning för flera år sedan, och här får de chans att fråga om de har några funderingar, säger han.

Ovako Smedjebacken tillverkar långa stålprodukter och har stålverk och mediumvalsverk. Mycket i produktionen handlar om heta arbeten, så både behörighetsutbildningen och den nya fördjupningsutbildningen för tillståndsansvariga är till stor nytta i det dagliga arbetet. 

– Med denna utbildning tänkte vi att våra tillståndsansvariga skulle få lite mer kött på benen vad gäller ansvars- och försäkringsdelen. Framförallt tror jag att alla som är tillståndsansvariga har nytta av den, men även chefer som inte är tillståndsansvariga får större förståelse för varför vi måste skriva ett tillstånd, säger Joakim Zoohar och fortsätter:

– Genom utbildningen hoppas vi att våra tillståndsansvariga alltid tar heta arbeten på tillfälliga arbetsplatser på största allvar. Vi ser också riskerna med en brand och vad det kan leda till, som till exempel längre längre avbrott i verksamheten.

    Det här ingår i utbildningen:

  • Kort repetition om Heta Arbeten
  • Praktiska moment kring bland annat tillståndsgivning och riskbedömning
  • Fördjupad kunskap om lagar och försäkringar
  • Delegering
  • Modeller för riskbedömning
  • Certifiering

Nummer 5—2018

BrandSäkert 5 2018 omslag
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2018.