Annons

Du är här

Jesper Boqvist

”Jag gillar att utveckla verksamheter"

Publicerad13 november 2018  Text Lina Zommorodi

Medarbetaren

Många känner säkert igen Jesper Boqvist från Brandkonferensen där han har varit moderator. Till vardags är han dock operativ chef för Brandskyddsföreningen Restvärderäddning

Vad innebär ditt arbete?

– Jag är ansvarig för den operativa delen av restvärderäddningsverksam­heten, bland annat utveckling av rutiner och arbetssätt för restvärdeledare. Det är ett arbete som framför allt sker via de nio regionansvariga. Jag ser också till att räddningstjänsterna som utför uppdrag åt oss har de förutsättningar som krävs för att göra det. Jag arbetar också med våra expertavtal som vi har med olika specialister som ger restvärdeledarna stöd när det handlar om konst, antikviteter, miljöskador eller elektroniksanering. 

Vilken bakgrund har du?

– Jag har en blandad bakgrund och har bland annat pluggat ekonomi och arbetsrätt. Jag började arbeta på bank, men tog sedan ett sabbatsår och började jobba som brandman på Södertörns brandförsvarsförbund. Ett år blev snabbt till 13 och jag hade flera chefsroller, senast som produktionsledare. Jag kom till Brandskyddsföreningen 2015. 

Vad är roligast med ditt jobb?

– Mycket! Den stora variationen av arbetsuppgifter, men framför allt möjligheten att få arbeta med ett samhällsviktigt uppdrag i nära relation med så många entusiastiska och engagerade kollegor. Det finns en drivkraft både bland Brandskyddsföreningens personal och restvärdeledarna som är otroligt härlig. Eftersom mina drivkrafter är organisations- och verksamhetsutveckling är det roligt att också vara projektledare för Brandskyddsföreningens ledningsstrukturarbete som vi implementerar just nu.

Vad möter du för utmaningar i jobbet?

– Som för alla chefer är det att lyckas få kollegor och medarbetare att vara trygga och känna sig inkluderade i det utvecklingsarbete som sker. Det är både viktigt och svårt eftersom alla medarbetare har olika ingångsvinklar i arbetet. Sedan är det rent praktiskt en utmaning att säkerställa att vi är på den plats där vi faktiskt kan skapa nytta och att fler ska förstå nyttan av verksamheten.

Nummer 5—2018

BrandSäkert 5 2018 omslag
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2018.