Annons

Du är här

Brandman gör hembesök

Hembesök eller inte?

Publicerad20 september 2018  Text Thomas Gell

Experten

Varför ska räddningstjänsten göra hembesök, lönar det sig verkligen?

Det finns tecken som tyder på att hembesök troligtvis lönar sig, men det finns också tecken som tyder på att alla typer av hembesök inte gör det. Samtidigt är det den strategi som både MSB och Brandskyddsföreningen har jobbat efter under flera år och verksamheten finansieras av statliga pengar via MSB.

Hembesöksverksamheten kan ses som ett experiment som genomförs på goda grunder och det går inte att säga om något lönar sig eller inte innan det har prövats. Men det finns ett par viktiga faktorer man ska ta med sig innan man börjar med hembesök. Den första är att ställa upp mätbara mål, annars blir det ett skott i blindo. Den andra är att dokumentera det som har genomförts. Då kan man, när tillräckligt många hembesök har gjorts, göra en utvärdering för att till exempel se om bränderna har minskat mer i de besökta områdena. 

Det finns också olika typer av hembesök. Vanligast är att välja ut ett område med hög brandfrekvens eller att besöka fastigheter som nyligen har haft en brand eftersom motivationen att ta till sig information troligtvis är högre där. Men denna typ av allmänna brandbesök är bara botten av en pyramid av åtgärder. Högre upp handlar det om att fånga upp de individer som riskerar att råka mest illa ut genom särskilda insatser, så kallat individanpassat brandskydd. Då behöver man ofta samverka med andra aktörer som till exempel hemtjänst, socialtjänst eller bostadsanpassare.

I Sverige ligger Räddningstjänsten Syd i framkant när det gäller hembesök. Efter åtta års arbete har de fått fram en gedigen databas som forskarna nu tittar på. Även om det inte direkt går att bevisa att hembesöken har lett till ett minskat antal bostadsbränder har åtminstone bränder i allmänna utrymmen gått ner i de besökta bostadsområdena. Om detta har direkt samband med hembesöken, andra åtgärder mot social oro eller en kombination av båda är i nuläget svårt att säga. 

För att hjälpa de aktörer som arbetar med hembesök har Brandskyddsföreningen och MSB tillsammans tagit fram KUB Hembesök, ett verktyg som registrerar och samlar in information. Det består av tre delar; ett formulär som fylls i under hembesöket, ett datalager där all information om alla hembesök i hela landet samlas samt en statistikfunktion där resultaten visas på en karta för att på ett enkelt sätt åskådliggöra brandskyddsnivån i de besökta bostäderna och var besöken har genomförts. 

För att inte riskera konflikt med GDPR är alla uppgifter anonyma, men det går att hämta ut både överskådlig och mer detaljerad information som sedan kan fungera som en finger­visning inför kommande insatser både lokalt, regionalt och nationellt. Hittills har 59 räddningstjänster anslutit sig till KUB liksom Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer som nu ska börja göra hembesök på mindre orter. 

Brandskyddsföreningen ser hembesök som ett bra sätt att nå fler och att samla konkret data kring hur brandskyddet ser ut i de besökta bostäderna. Besöken fyller troligen dessutom en viss social funktion i så kallade utanförskapsområden genom att de öppnar upp för kommunikation med grupper som annars kan vara svåra att nå.

Thomas Gell,
Forsknings- och innovationschef,
Brandskyddsföreningen 

Nummer 4—2018

Omslag BrandSäkert 4 2018
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 4—2018.