Annons

Du är här

Grenfell Tower var ett slarvbygge

Publicerad20 september 2018  Text Karin Wandrell

Brandsäkerhet

De första fem utredningarna efter branden är klara. Resultatet visar på många brister som bidrog till det häftiga brandförloppet där 72 människor dog.

Det tog bara 24 minuter för branden att sprida sig från fjärde våningen till den tjugofjärde våningen i höghuset Grenfell Tower. Något som gick att konstatera redan i ett tidigt skede var att ytterpanelen, som bestod av polyeten omgiven av ett tunt lager aluminium, var den drivande kraften bakom branden.

En annan faktor som bidrog till det snabba brandförloppet var att panelerna installerades på skenor vilket gjorde att det bildades vertikala luftspalter i fasaden från botten till toppen av byggnaden. När PIR-isoleringen gjord i fast polyuretanskum, utsattes för värme förgasades den, antändes och steg upp i luftspalterna vilket bidrog till den omfattande brandspridningen i fasaden. I juni publicerades fem utredningar inom ramen för fas ett av Grenfell Tower Inquiry. Här konstateras bland annat flera brister när det gäller de så kallade brandstoppen, brandavskiljande partier som ska hindra en brand från att sprida sig.

– Vid horisontella brandstopp tillåts en viss luftspalt så att fukt och liknande ska kunna ventileras bort. Då använder man sig av en tät list som sväller av värme för att på så sätt täta mot panelen, säger Lars Brodin, brandingenjör på Brandskyddsföreningen. Men i Grenfell Tower var vissa av brandstoppen felinstallerade vilket innebar att horisontella brandstopp även hade monterats vertikalt eller var felvända.

Brandstoppen ska också sitta runt till exempel fönsteröppningar, något som saknades i Grenfell Tower. Här fanns det inte några brandavskiljande partier alls runt fönstren mot panelen, vilket medverkade till att branden blev så förödande.

Under renoveringen sattes nya fönsterpartier in, men i och med att man samtidigt tilläggsisolerade byggnaden ledde det till att fasaden nådde längre ut än tidigare. Då togs beslutet att också flytta ut fönsterpartierna som installerades på aluminiumkonsoler utanför betongkonstruktionen.

– De nya fönsterpartierna var dessutom mindre än de tidigare och det glapp som då uppstod fylldes med brännbart fyllnadsmaterial som cellplast och syntetiskt gummi, säger Lars Brodin. Fönsterbrädorna och fönstersmygarna var dessutom gjorda av PVC-plast som smälter redan vid låga temperaturer. Det gjorde att branden på ett ganska enkelt sätt kunde sprida sig från fasaden rakt in i lägenheterna eftersom byggnadsmaterialet enbart bestod av brännbara material.

Spred sig horisontellt

Högst upp på huset som avslutning på den övre delen av konstruktionen satt en så kallad ”arkitektonisk krona”. Kronan, som även den var tillverkad av aluminiumkomposit, löpte runt hela byggnaden vilket gjorde att branden även kunde sprida sig horisontellt runt hörnen och på så sätt fortsätta neråt på de andra sidorna av byggnaden.

– Det upptäcktes också andra brister som kanske inte direkt påverkade brandspridningsförloppet. En sådan var att man hade installerat gasledningar i trapphusen, men inte tätat genomföringarna in till lägenheterna eller hisshallarna. Personligen tror jag inte att det var en avgörande faktor, men det är ytterligare en sak att notera, säger Lars Brodin.

Nu inleds fas två av utredningsarbetet då man bland annat kommer att undersöka varför vissa beslut har fattats och vem som har varit ansvarig för vad när det gäller till exempel ombyggnaden och brandsäkerhet.

Bidragande faktorer till brandspridningen

  • Kombinationen av ACM-paneler och PIR-isolering.
  • Ofullständig/felinstallerad brandavskiljning i fasaden.
  • Brandavskiljning saknades runt fönsteröppningarna.
  • Bristande infästning av fönster samt brännbara fyllnadsmaterial runt fönstren.
  • Akitektonisk ”krona” som spred branden lateralt.

Nummer 4—2018

Omslag BrandSäkert 4 2018
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 4—2018.