Annons

Du är här

Så ska utbildningsverksamheten utvecklas

Publicerad7 juni 2018  Text Karin Wandrell

Brandkonferensen

Livslångt lärande är en nödvändighet i både dagens och framtidens samhälle. Räddningstjänsten står inför många krävande utmaningar, inte minst när det gäller att ta in ny kunskap och nya metoder och ifrågasätta gamla sanningar.

AnnKristine Elfvendals, verksamhetschef vid Sandö, och Anders Axelssons, enhetschef för Avdelningen för utveckling av beredskap vid MSB, föreläsning på Brandkonferensen handlade om myndighetens syn på utbildningsverksamhetens roll i dag och i framtiden.

– Utbildning är något som berör alla och det ska bli spännande att se vad MSB:s generaldirektör Dan Eliasson menar när han säger att räddningstjänsten tydligare ska lyftas upp i myndigheten, säger AnnKristine Elfvendal. Han har också sagt att det gäller att hitta en form för att gemensamt kunna kravställa MSB eftersom alla kommuner ser olika ut.

I dag utbildar MSB 5 000 personer per år, men finns det anledning att förändra utbildningssystemet och vem ska egentligen ansvara för kompetensförsörjningen i framtiden?

– Vi anser att utbildningssystemet och ansvarsfördelningen mellan stat och kommun fungerar bra i allt väsentligt, men visst finns det saker att göra, säger Anders Axelsson. När det gäller kompetensförsörjning har kommunerna det primära ansvaret där MSB är med och stöttar och delar ansvaret.

Arbeta proaktivt

En framtidsstudie från Kairo Futures, beställd av MSB, visar bland annat att det är viktigt att fortsätta att arbeta proaktivt och satsa ännu mer på förebyggande arbete för att förhindra att olyckor sker.

– Världen blir alltmer komplex och sårbar vilket är något vi måste förhålla oss till både när det gäller det förebyggande arbetet och vid insatser, säger Anders Axelsson.

Det sker också en övergång från fakta till bildning i samhället vilket innebär att räddningstjänsten måste lära sig att fatta beslut baserade på osäker information, hantera nya situationer och ständigt söka ny kunskap.

– Utbildningsmässigt kommer det att handla mer om förtrogenhet än om fakta. Vi måste hela tiden utgå från vad, varför och hur, säger AnnKristine Elfvendal. Varför handlar till exempel om att motivera eleverna att se det livslånga lärandet som en självklarhet.

Lära tillsammans

Kollegialt lärande, att lära tillsammans, är också en viktig beståndsdel i en komplex tillvaro. Att systematiserat och strukturerat tillsammans arbeta med en fråga kommer alltmer att ersätta informationsutbyte.

Cirka 95 procent av MSB:s utbildningar är förordningsstyrda och regeringen kommer nu att skjuta till mer medel för att utveckla dem. För att kunna erbjuda även andra utbildningar ser MSB två typer av finansieringsformer – anslag och avgifter.

– Vi försöker så gott vi kan att uppfylla behovet och troligen kommer vi att utbilda fler i framtiden, säger AnnKristine Elfvendal.

Fakta

5 000 personer utbildas varje år av MSB
120 kurser årligen
250 kurstillfällen

Framtidsstudie 2030

Här kan du ladda ner MSB:s studie
Framtidsstudie år 2030 Med fokus på kommunal räddningstjänstsorganisation https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28211.pdf