Annons

Du är här

Tänk hett och jobba rätt

Publicerad22 maj 2018  Text Karin Wandrell

Experten case

Heta Arbeten sker regelbundet på många arbetsplatser. Att säkerhetsreglerna följs och att tillståndsgivarna tar sin uppgift på allvar är viktigt för såväl beställare som försäkringsbolag.

Tobias Thrysén är specialist på brandsäkerhet hos Locum som förvaltar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt Stockholms läns landsting. Han är ofta med och upphandlar leverantörer enligt lagen om offentlig upphandling.

– Redan där är vi tydliga med att kravställa att byggentreprenören dels ska ha genomgått utbildningen Brandskydd på byggarbetsplats och dels vara tillståndsansvarig för Heta Arbeten.

En del i Tobias Thryséns roll är att följa upp att entreprenörerna sköter tillståndsansvaret. Det görs bland annat genom stickprover.

– Ibland märker jag att man slarvar med tillståndsgivningen. Det handlar både om riskbedömningen, men också om att man ibland inte har förstått att det man gör faktiskt är ett brandfarligt hett arbete, säger Tobias Thrysén och fortsätter:

– Jag tycker fortfarande att branschen mest pratar om vilken typ av materiel som används när man svetsar, kapar eller löder istället för om metoden i sig är lämplig att använda. Många ser till exempel inte tigersågen som ett brandfarligt hett arbete vilket jag gör i vissa fall. Det handlar helt enkelt om att göra en bedömning från fall till fall och där hänger alla inte alltid med.

Få upp frågan i fler forum

Tobias Thrysén ser också ett behov av att stärka rollen som tillståndsansvarig. Brandskyddsföreningens nya fördjupningsutbildning för tillståndsansvariga är till exempel ett krav som Locum vill ha in i kommande upphandlingar.

– Det är vår ambition framöver. Vi vill betona att rollen som tillståndsansvarig är så pass viktig att vi tar ett ansvar som beställare. Det finns brister i dag och genom att höja statusen för tillståndsansvariga får vi säkrare Heta Arbeten. Att vi vill lyfta nivån ytterligare kommer att kräva en stor informationsinsats riktad till våra byggentreprenörer för att prata om vad den nya kompetensen innebär och varför vi vill att de ska gå den för­djupade utbildningen.

Målet är att det ska finnas en förståelse för komplexiteten i att ge ett tillstånd och att göra en korrekt bedömning av Heta Arbeten. Det är nästa steg i säkerhets­arbetet och här kan Locum gå i bräschen som stor förvaltare.

Locum arbetar också med att ta fram ett helhetskoncept där Heta Arbeten ingår som en naturlig del i upphandlingsskedet, arbetsskedet och i arbetsmiljöplanerna.

– Heta arbeten är ofta en väldigt liten del i en ombyggnation och därför ser vi det som viktigt att få upp frågan i fler forum eftersom det är ett riskmoment. Jag är med och skriver riktlinjer för alla typer av ombyggnationer kopplat till brandskydd och detta kommer att finnas med där och i våra upphandlingar för att kravställa hur Heta Arbeten ska ske framöver.

Sedan säkerhetsreglerna för Heta Arbeten infördes 1990 har skadekostnaderna för försäkringsbolagen minskat kraftigt.

– Följer man bara reglerna och gör en seriös riskbedömning är sannolikheten för att något ska inträffa väldigt liten. I en riskbedömning ingår att ordentligt tänka igenom på plats vad arbetet medför för brandrisker, var det finns brännbart material i omgivningen och så vidare och sedan vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att brand uppstår, säger Tobias Widell, riskingenjör på avdelningen Industri på försäkringsbolaget If.

Han ser positivt på det faktum att det nu står på Brandskyddsföreningens blanketter att tillståndsgivaren ska signera även efter det att arbetet är avslutat för att bekräfta att bevakningen är genomförd och att brandsäkerheten på arbetsplatsen är kontrollerad.

Enligt hans erfarenhet är avstånd till brännbart material något det slarvas mycket med. En gnista kan hoppa långt och falla ännu längre. Det är också viktigt att veta om det finns brännbar isolering som till exempel olika typer av cellplast i väggar och tak. Okunskap om detta har orsakat stora skador och mycket svårsläckta bränder till följd av brandfarliga heta arbeten.

– Vissa kunder är väldigt vana vid heta arbeten, hos andra sker det sällan och de förlitar sig då helt på entreprenören. Jag tycker att det är bättre att den som äger byggnaden eller driver verksamheten har egen kunskap om Heta Arbeten så att de själva kan göra bra riskbedömningar tillsammans med entreprenören för att på bästa sätt identifiera alla komplexa risker i verksamheten.

För Tobias Widell är rådgivning kring olika risker en av hans viktigaste arbetsuppgifter.

– Min roll är inte att vara en jobbig försäkringsperson som dyker upp en gång per år utan jag vill gärna ha mer kontinuerlig kontakt och fungera som bollplank, stöd och resurs i riskhanteringsarbetet på våra kunders anläggningar. Ska jag ge ett råd kring Heta Arbeten så är det att ta riskbedömningarna på allvar och vara medveten om att alla brandrisker inte är synliga med blotta ögat utan att de kan finnas tre våningar ner eller inne i väggen man ska göra hål i.

Nummer 3—2018

Omslag för BrandSäkert 3 2018
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 3—2018.