Annons

Du är här

Lars Hedström

”Det måste finnas frihet att lösa uppgiften”

Publicerad22 maj 2018  Text Karin Wandrell

Eldsjälen

En bra ledare har ett öppet sinne, lyssnar aktivt på medarbetarna och vågar gå före och visa vägen. Det är något Lars Hedström har lärt sig under sin långa karriär.

I dag arbetar Lars Hedström som biträdande institutionschef för Strategi, säkerhet och ledarskap på Försvarshögskolan. Han är brandingenjör i botten och har tidigare jobbat bland annat inom räddningstjänsten, som expert i den nationella staben på Nato Headquarters, som överdirektör för Statens räddningsverk och på Krisberedskapsmyndigheten samt som departementsråd vid Statsrådsbered­ningen.

– Det jag har lärt mig genom åren när det gäller ledarskap är att använda hela verktygslådan beroende på situation och grupp. Min erfarenhet är att det ger en otrolig styrka om alla delar samma visioner och målbild. Det finns studier som visar att en grupp med den atmosfären, attityden och arbetssättet lyckas betydligt bättre än en grupp som inte kommunicerar och som saknar förståelse för uppgiften.

Ett uppdrag som har lämnat stort avtryck och var otroligt utmanande för honom personligen var insatsen efter tsunamin i Thailand 2004.

– Det blev en ytterlighet i ledarskap där det enda som fanns att hålla sig i var den egna kunskapen, kompetensen och den gemensamma förmågan. Men tittar man på resultatet lyckades vi ändå bra. På fem dagar fick vi hem 660 skadade och efter tio dagar hade vi fått igång en organisation som fungerade någorlunda för identifiering av avlidna på andra sidan jordklotet.

Tolka uppdraget rätt

Ett vanligt fel som ledare gör är att inte kommunicera det man vill göra och uppfattar som uppdraget tillräckligt tydligt. Lars Hedström menar att det gäller att tolka uppdraget och diskutera prioriteringar i dialog med medarbetarna oavsett vad det gäller.

– Jag tror att det är något som underskattas väldigt mycket. Samtidigt som det är viktigt att varje del i systemet gör sitt måste det finnas frihet att lösa uppgiften. Det finns alltid vad jag brukar kalla för ett ”möjlighetsrum” i ett uppdrag och ibland behöver man vara nära ytterkanterna, vilket oftast kräver mod för att veta när man har gått för långt och inte.

När det gäller att handskas med motsträviga medarbetare finns det ingen universallösning. Här handlar det framför allt om att kommunicera så mycket som möjligt, men även om att bestämma sig för när det är rimligt att acceptera att alla inte kommer att gilla de beslut och de förändringar som måste göras.

– Du kan aldrig ställa dig utanför som chef och skylla på någon annan. Däremot är det oerhört viktigt att få med de underställda cheferna på tåget. Det direkta ledarskapet kan du själv påverka som person.

Horisontellt ledarskap

Den stora skillnaden mellan att vara chef och ledare är att chefsrollen är

formell och utgår från att fatta beslut och leda verksamheten. Att vara en ledare handlar om att få med sig medarbetarna och få alla att gå åt samma håll, att kunna handskas med det som skaver och ge inriktningar för hur problem ska lösas.

I dag arbetar Lars Hedström främst med så kallat horisontellt ledarskap, att vara en 360-graders ledare som leder ”kollega till kollega”. Tanken bakom bygger på att ge kollegorna skäl till att respektera och följa dig.

– Vi lever i en komplex omvärld och för att få saker och ting att fungera måste processerna stärkas. Vi kan inte jobba i stuprör. I dag finns det ofta tomma organisationsmellanrum och det handlar om att överbrygga och fylla dem med värdeskapande innehåll.

Som biträdande institutionschef ansvarar Lars Hedström för samhällskontakter både nationellt och internationellt. Han är också programansvarig för två högprofilprogram, Solbackakursen, där särskilt inbjudna beslutsfattare löser utmaningar med fokus på kris och säkerhet, och Strategisk ledarskapsutveckling för chefer på hög strategisk nivå inom offentlig förvaltning, näringsliv och organisationer.

– Jämfört med andra kulturer är det svenska ledarskapet mer nedtonat och vår inlyssnande och mer kommunikativa ledarstil kan ibland uppfattas som svagt. Det kan vara värt att fundera över ibland. Jag jobbar till exempel mycket mot USA och där måste man vara betydligt mer direkt och tala om vad man vill för att lyckas.

Hans bästa råd för att bli en bra ledare är att skapa en bra och kreativ miljö så att medarbetarna känner trygghet i det de gör, att kommunicera och skapa förståelse för målen för verksamheten och det som ska uppnås och inte minst vikten av uppföljning och återkoppling.

Lars Hedström

Ålder: 64 år
Yrke: Biträdande institutionschef för Strategi, säkerhet och ledarskap på Försvarshögskolan
Aktuell: Proffs på ledarskap

Nummer 3—2018

Omslag för BrandSäkert 3 2018
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 3—2018.