Annons

Du är här

Vilken elcentral ska jag välja?

Publicerad10 april 2018  Text Jan Berggren

Experten

Jag ska installera en ny elcentral hemma och undrar vilken typ av central jag ska välja. Jag har hört att elcentraler av plast kan vara brandfarliga – stämmer det?

Svar/ Tillverkare följer naturligtvis de normer och testkrav som ställs på plastprodukternas brandmotstånd, men det är ju uppenbart att plast brinner lättare än metall. De provningsnormer som används på plastprodukter kan inte på långa vägar jämföras med den effekt som släpps fri i en elektrisk ljusbåge som kan uppstå vid varmgång och glappkontakt. Brandutredare har informerat om problematiken med plastkapslade elcentraler, vilka är lätta att upptäcka vid mindre brandskador och tillbud, men som är väldigt svåra att slå fast vid omfattande bränder då allt plastmaterial har brunnit bort.

Efter återkommande och bekräftade brandtillbud i plastkapslat elmateriel i lantbruksmiljöer under 1990- och 2000-­talet samlade Lantbrukets Brandskyddskommitté, LBK, tillverkare och leverantörer för att diskutera problemet.

Branschen tog sitt ansvar och utvecklade ett produktsortiment som fick ett betydligt högre brandmotstånd än det traditionella sortimentet. Sedan 2005 ställer LBK krav på att detta sortiment används vid elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet.

Idag har flera leverantörer återgått till att tillverka elcentraler i snygga och väldesignade plåthöljen, så att de ska smälta in i våra bostadsmiljöer. De här produkterna, tillsammans med jordfelsbrytare, utgör både ett utmärkt personskydd och brandskydd.

Jag har sedan 2012 dagligen följt upp bränder genom artiklar i svensk press för att skapa mig en uppfattning om vad som orsakar elrelaterade bränder inom företags- och industrisektorn och i privata bostäder. Utfallet fångar kanske 10 procent av samhällets samlade elbränder. Av de 700 bränder jag har tittat på har enligt statistiken drygt var tredje brand startat i en elcentral som i huvudsak suttit i en privat bostad. Men det är svårt att uttala sig om det rör sig om nytt eller äldre elmateriel. Fram till mitten på 1990-talet tillverkades elcentraler i metall för att sedermera övergå till termoplast och min misstanke är att det i huvudsak rör sig om de nyare plastkapslade normcentralerna.

Jan Berggren

Jan Berggren

Affärsområdesansvarig besiktning,
Elektriska Nämnden

Nummer 2—2018

BrandSäkert 2 2018 omslag
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 2—2018.