Annons

Du är här

Elcentraler av plast vs metall

Publicerad10 april 2018  Text Karin Wandrell

Experten case

Elcentraler med plastkapslingar har orsakat bränder, men med
en senare modell som är rätt installerad är risken för brand inte mycket större än för en elcentral i metall.

Elcentraler i termoplast började tillverkas i mitten av 1990-talet i samband med bytet från porslinssäkringar till dvärgbrytare, automatsäkringar som kan återställas för hand eller automatiskt. Skillnaden mellan en elcentral i plast och en i metall är att en ljusbåge i en elektrisk apparat monterad i en plastkapsling kan ge upphov till brand trots att det finns jordfelsbrytare. Eftersom jordfelsbrytaren inte löser ut då ljusbågen kommer i kontakt med ett ojordat hölje, fattar plastkapslingen eld av den heta ljusbågen och fortsätter att brinna efter det att ljusbågen slocknat och strömmen brutits.

– Den vanligaste orsaken till brand är att det kommer in vatten i de plastisolerade kopparskenorna som sitter före jordfelsbrytaren under säkringarna, säger Michael Steen, brandutredare och auktoriserad besiktningsingenjör. Det kan till exempel bero på att man har dragit elrör i kalla områden och när det sedan bildas kondens rinner den tillbaka och droppar ner på skenorna och skapar en överledning/ljusbåge. I andra fall kan det handla om ett elrör till ventilationen, som en fläkt på taket. Om det regnar på tvären eller har varit oväder kan vatten komma in och rinna ner till elcentralen.

I moderna hus sitter elcentralen ofta i källaren eftersom elen kommer in via markledningar.

I äldre hus kan det däremot sitta elcentraler på varje plan eftersom strömmen ofta kommer via luftledningar.

Rökspridningen värst

I sitt arbete som brandutredare ser Michael Steen cirka 4–5 bränder varje år orsakade av elcentraler.

– Jag hade bland annat en brand i en stor villa där det började brinna i en elcentral med plastkapsling på grund av dålig anslutning mellan skenan och säkringarna. Det uppstod helt enkelt en glappkontakt. Uppstår det då en ljusbåge och det finns brännbar plast runtomkring är risken stor att branden tar sig.

Eftersom elcentralen satt ganska centralt i en källargång spred sig branden både åt sidorna och upp i bjälklaget. Resultatet blev en totalskada, till stor del på grund av röken som trängde in överallt.

– Hela huset fick rensas på isolering, innerväggar och så vidare. Hade de haft en plåtcentral hade det inte uppstått någon brand överhuvudtaget.

Han tar upp ett annat exempel, ett radhus som bestod av två våningar plus källare. Efter ett regnväder rann vatten tillbaka längs ett elrör uppifrån fläkten på taket hela vägen ner till pannrummet i källaren där elcentralen satt.

– Hela pannrummet blev utbränt, men eftersom dörren var stängd spred sig inte branden. Däremot blev hela huset rökskadat, säger Michael Steen.

En annan bisarr syn mötte en familj när de öppnade dörren till sin sommarstuga och fann att hela huset var utbränt invändigt. De höll dessutom på att renovera stugan efter en tidigare brand.

– De hade anlitat en elfirma som hade satt dit en ny elcentral i plast infälld i väggen, men i det här fallet hade inte installatören rätt kunskap. När de drog elrör på vinden ovanpå centralen bildades kondens som droppade ner i elcentralen. Familjen hade haft problem med att huvudsäkringen gick, men trots att elfirman var där flera gånger hittade de inget fel. Nu var det bara att riva huset och bygga nytt eftersom det var som en kolmila därinne.

Men behöver man då vara rädd om man har en elcentral med plastkapslingar hemma? Michael Steen menar att även om elcentraler i metall känns säkrare är sannolikheten för att en brand ska inträffa liten så länge elcentralen är korrekt installerad av en yrkesman.

Runt 2005 kom dessutom ett nytt produktsortiment elcentraler med plastkapslingar med betydligt högre brandmotstånd som är självslocknande, något Michael Steen kan intyga av egen erfarenhet.

– Jag stod på en brandutredarkonferens en gång och skulle visa hur lättantändliga elcentraler av plast var, men hur jag än gjorde kunde jag inte få den att börja brinna. Runt omkring mig stod hundra man och undrade vad sjutton jag höll på med. Så det är mycket otur som ska till för att en brand ska uppstå. Däremot bör man undvika de billigaste varianterna eftersom det finns risk att de inte är obrännbara.

Skillnaden mellan plast- och metallkapsling

Vid en varmgång eller ljusbåge i en elcentral med kapsling av plast finns det risk för att plasten fattar eld och sprider branden. Även om det finns en jordfelsbrytare som skydd kan brand uppstå i de delar av centralen som ligger före jordfelsbrytaren. Den känner heller inte av om det uppstår en överledning mellan faserna i matande kopparskenor. I en elcentral med plåtkapsling däremot finns det inte lika mycket brännbart material som riskerar att sprida branden.

Nummer 2—2018

BrandSäkert 2 2018 omslag
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 2—2018.