Annons

Du är här

Certifiering är en affärsmässig fördel

Publicerad1 mars 2018  Text Karin Wandrell

Experten case

För alltfler företag har certifiering blivit ytterligare ett sätt att vässa affärerna. Inte minst genom att det ger kunderna ett kvitto på att tjänsten uppfyller alla regler och normer.

Stanley Security Sverige har lång erfarenhet av att arbeta med tekniska säkerhetslösningar. Kundbasen är bred, här finns allt från kommuner och landsting till stora arenor och köpcenter.

– Vi arbetar med våra kunders samtliga behov inom brandskydd, säger Carl Crona, Nordic Sales Director Fire. För oss är det en naturlig utveckling att vara certifierade inom våra tjänster som rör det kompletta brandskyddet för att kunna leverera anläggningar som följer branschens normer och regelverk.

Stanley Security Sverige var först med att certifiera sig inom brand- och utrymningslarm med talat meddelande. Allt för att kunna ge sina kunder en enklare urvalsprocess och bättre och tryggare säkerhetslösningar.

– Många av våra befintliga och potentiella kunder ser ökade användningsområden. Om vi tittar på talat meddelande till exempel finns det en tydlig trend att integrera detta med brandlarm, överordnade system och vår larmcentral.

Ökad tydlighet

Genom att följa regelverk och normer blir det tydligt både för leverantörer och kunder vad som gäller och hur det ska göras menar Carl Crona. Det förenklar för alla parter och minimerar missförstånd.

– Det är främst kunderna som har nytta av certifieringen. Primärt talar vi om att rädda liv och då finns det inte utrymme för leverantörer som inte håller en hög kompetensnivå. För oss innebär varje certifiering en kompetenshöjning för hela organisationen vilket gynnar såväl lokala som nationella kunder. Att vi kan erbjuda kompetensutveckling gör oss också till en mer attraktiv arbetsgivare.

Han anser att certifiering ökar kunskapen och seriositeten i branschen överlag eftersom det tvingar leverantörerna att öka sin egen kompetens. Det i sin tur gör att kunderna blir mer medvetna om vad som är branschpraxis.

– Det händer saker på tekniksidan som gör att brandskyddet förändras. Genom vår medverkan i branschorganisationen Säkerhetsbranschen kan vi vara med och påverka utformningen och innehållet i ett regelverk. Jag tycker att kraven för att få leverera brandlarm och utrymningslarm med talat meddelande ska vara höga eftersom det handlar om att rädda liv. Därför är det viktigt att få ut kunskapen till marknaden om vad regler, normer och anvisningar säger och varför man ska anlita en certifierad leverantör. Slutvinsten för kunden är trygghet och en väl projekterad och installerad lösning.

Affärsmässig fördel

Peter Bühler är vd för BrandSkyddsTeamet som är marknadsledande i Sverige när det gäller sprinklerinstallationer och sprinklersystem. Koncernen består både av företag som utför installationer, service och underhåll av systemen och av konsulter som projekterar och designar systemen.

– I vår bransch är certifiering ett krav för att få utföra installationerna eftersom vi jobbar med säkerhetsanläggningar. Det innebär att både individ, företag och produkt måste vara certifierade för att få installeras i Sverige, säger Peter Bühler. I vårt företag har vi dessutom byggt en struktur där vi har valt att ha många certifikat. Det skapar trygghet både för oss och för kunden eftersom vi är skyddade även om någon skulle bli sjuk, sluta och så vidare.

När det gäller konsultverksamheten är certifiering dessutom en affärsmässig fördel eftersom det ger en kvalitetsstämpel. Många kunder ställer dessutom krav på behöriga ingenjörer eftersom de då kan vara säkra på att personen kan sitt yrke tekniskt sett.

– Det gör ofta att man kan ta bättre betalt för behörig personal, säger Peter Bühler. Som privatägt företag skapar det också större trygghet och gör att vi kan ta större affärer. Eftersom det är otroligt viktigt att ett sprinklersystem fungerar i skarpt läge, samtidigt som det inte går att testa anläggningen fullt ut, måste man lägga ännu större vikt vid att de personer och företag som ska arbeta med detta är seriösa och kompetenta och förstår innebörden av att göra fel. Därför är certifieringar och kravställningar väldigt viktigt.

Först i Sverige

Som ett led i detta har dotterbolaget BST Teknik som första företag i Sverige valt att certifiera sig som behörig sprinklerkonsultfirma vilket innebär att den som vill projektera ett sprinklersystem för brandskydd nu kan anlita ett certifierat konsultföretag och vara trygg i att det är ett kompetent företag som kommer att utföra tjänsten. Det innebär bland annat att de ska ha certifierade behöriga ingenjörer, utbildade biträdande sprinklerprojektörer och att firman ansvarar för att arbetet utförs av en person med rätt kompetens.

Nummer 1—2018

BrandSäkert 1 2018 omslag
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 1—2018.