Annons

Du är här

Behövs certifiering?

Publicerad1 mars 2018  Text Jens Hjort

Experten

Varför ska vi certifiera oss? Det kostar bara en massa pengar och jag ser inga fördelar med det, vare sig för oss eller kunderna. Som jag ser det kan vi utföra jobbet lika bra utan certifiering.

Svar/ Fördelen för kunden är att det blir enklare att veta vilken leverantör som har den kompetens som behövs.

När det gäller brandlarm finns kraven på anläggarfirman i en norm som är framtagen av Brandskyddsföreningen tillsammans med branschen, brandkonsulter, försäkringsbolag, anläggningsägare och andra berörda.

För att visa att man uppfyller kraven i normen kan ett oberoende certifieringsorgan kontrollera detta och därefter utfärda ett certifikat. Det sker dessutom årliga kontroller av företaget för att säkerställa att kraven följs hela tiden. För kunden är det alltså en trygghet att välja ett certifierat företag och för leverantören är det ett enkelt sätt att visa att man uppfyller kraven och är ett kompetent företag.

Krav på brandlarmföretag är inget nytt i Sverige utan har funnits i mer än 75 år. Idag är de allra flesta företag som arbetar med brandlarm certifierade. Totalt finns det drygt 120 certifierade brandlarmföretag runt om i Sverige, både stora rikstäckande brandlarmföretag och mindre mer lokalt eller regionalt förankrade företag.

Idag sker all certifiering av ett certifieringsorgan, SBSC, men normen är öppen – vilket innebär att även andra certifieringsorgan kan erbjuda tjänsten.

Även om det mest väsentliga är att ni och andra brandlarmföretag har kompetens, resurser och rutiner för det arbete som ni förväntas utföra så är ett certifikat i praktiken nödvändigt för att kunder och kravställare ska ha en rimlig möjlighet att på ett trovärdigt sätt kontrollera detta.

Jens Hjort

Jens Hjort

Expert Släcksystem Brandsäkerhet
Brandskyddsföreningen 

Nummer 1—2018

BrandSäkert 1 2018 omslag
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 1—2018.