Annons

Du är här

En brandsläckare mot en dekorativ bakgrund.
En brandsläckare utgöra skillnaden mellan en mindre olycka och en katastrof.

Bristfälligt brandskydd: Var fjärde svensk saknar brandsläckare

Publicerad23 februari 2018  Text Nadine Jones Pioud

Bostadsbränder

Mer än var fjärde svensk, 28 procent, saknar en brandsläckare hemma - det visar en ny Sifoundersökning genomförd på uppdrag av Brandskyddsföreningen. Varje år inträffar cirka 6 000 bostadsbränder i Sverige som blir så allvarliga att Räddningstjänsten tillkallas.

– När det brinner i hemmet kan en brandsläckare utgöra skillnaden mellan en mindre olycka och en katastrof. Det viktigaste brandskyddet är brandvarnaren eftersom den räddar liv, men den förhindrar ju inte villan eller lägenheten från att brinna ner, säger Hans Andersson, brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen.

Statistik från MSB visar att Räddningstjänsten rycker ut till 6 000 bostadsbränder i Sverige varje år. De vanligaste orsakerna är glömd spis och soteld, och det finns en tydlig koppling mellan brandens utveckling och förekomsten av brandsläckare.

En ny Sifoundersökning, genomförd på uppdrag av Brandskyddsföreningen, visar att hela 28 procent av svenskarna saknar brandsläckare i bostaden. Sämst är situationen i storstäderna Malmö och Stockholm, där 37 respektive 35 procent av invånarna saknar brandsläckare.

– Även en brand där ingen skadas kan innebära ett trauma för en familj, med svåra ekonomiska och känslomässiga konsekvenser. Brandsläckaren är en enkel och billig investering som kan vara livsviktig om olyckan är framme, säger Hans Andersson.

Av släcktekniska skäl rekommenderar Brandskyddsföreningen att man använder pulversläckare i bostaden. Släckaren bör innehålla minst sex kilo pulver och vara certifierad av SBSC, DNV eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan. 

Så använder du en brandsläckare

  1. Dra ut säkringen och lossa slangen.
  2. Se till att brandsläckaren står i upprätt läge när den används.
  3. Gå ej för nära elden, och håll dig lågt för att undvika värme och rök.
  4. Rikta munstycket mot lågornas bas och tryck in avtryckaren helt.
  5. Ta inga onödiga risker. Om lågorna eller röken känns hotande, utrym och stäng om möjligt in branden.

Källa: Brandskyddsföreningen

Om Sifoundersökningen

Den webbaserade undersökningen genomfördes av Sifo under perioden 4–17 december 2018. 1 000 svenskar svarade på frågan, med följande resultat:

Har du en brandsläckare hemma?

Ja: 72 procent.
Nej: 28 procent.