Annons

Du är här

Tack vare de två sprinklerhuvudena spred sig inte branden.

Sprinkler satte stopp för brand i köpcentrum

Publicerad8 november 2017  Text Karin Aase

Experten case

Branden i köpcentrumet Allum utanför Göteborg kunde ha slutat i katastrof om inte fastigheten hade varit utrustad med sprinkler. Nu kunde istället alla butiker utom en öppna redan dagen efter branden.

Det var fredag eftermiddag den 24 februari. Inne i en butik på köpcentrumet Allum i Partille utanför Göteborg stod några hantverkare på en stege. I taket, 3,5 meter upp, behövde ett avloppsrör från våningen ovanför justeras. Men röret var isolerat med brännbart material och helt plötsligt gick svetsningen snett, en gnista hamnade fel och isoleringen började brinna. Hantverkarna fick tag i butikens pulversläckare, men rökutvecklingen var så stark och branden så snabb att släckförsöket misslyckades. Istället spred sig branden sidledes i taket, allt medan det automatiska brandlarmet började ljuda och uppmanade kunderna att utrymma det 50 000 kvadratmeter stora köpcentrumet.

Begränsade branden

Samtidigt tog Räddningstjänsten Storgöteborg emot larmet om att det hade börjat brinna på Allum.

– Jag vet ju att Allum är en stor anläggning med mycket folk och stora, öppna ytor, så vi skickade iväg en ganska stor insats med resurser från åtminstone tre stationer, säger Daniel

Gillesén från Räddningstjänsten Storgöteborg som var räddningsledare på plats. Samtidigt hade jag i bakhuvudet att Allum är sprinklat och att det kanske kunde hjälpa oss här.

Och mycket riktigt. Även om branden hade börjat sprida sig så hade den ganska snabbt fastnat mellan två sprinklerhuvuden i den sprinklersektion som aktiverades när larmet gick.

– Eftersom sprinklerhuvudena sitter i taket där branden också befann sig kunde de inte släcka den, men de kylde ner rökgaserna och allt brännbart material runtomkring, berättar Daniel Gillesén. På så vis hindrades branden från att sprida sig och växa till en fullt utvecklad brand i butiken.

När räddningstjänsten kom till platsen var branden begränsad till startobjektet. Utrymningsorganisationen hade fungerat bra och var helt avslutad, däremot var det rökutveckling och brandröken flödade ut från butiken och fyllde hela Allum.

– Vi kunde ganska snart få igång en insats med rökdykare och släcka branden, men det fanns en hel del rök och vatten att ta hand om.

Restvärderäddningen sattes därför igång omedelbart. Förutom en matvarubutik, som låg på ett annat våningsplan och därmed i en annan brandcell, fick hela Allum stänga resten av eftermiddagen och kvällen medan saneringen av rök och vatten pågick. Men redan nästa morgon kunde alla butiker utom den där det hade brunnit öppna som vanligt igen.

Vinner tid

Den här gången blev det inga personskador, trots att branden utbröt i ett fredagsfullt köpcenter, och Daniel Gillesén menar att sprinklersystemet var den bidragande orsaken till de trots allt ganska begränsade skadorna.

– Eftersom det här brandlarmet kom dagtid hade vi förmodligen varit där i god tid och hunnit begränsa branden ändå, men butiker är komplicerade miljöer med mycket brännbart material i form av till exempel kläder och kartonger. Om Allum inte hade varit sprinklat så hade branden förmodligen varit större när vi kom vilket hade betytt att vi skulle ha behövt lägga mycket mer resurser på att hantera den. Det är sprinklersystemens förmåga att just begränsa branden som Daniel Gillesén ser som deras största fördel.

– I vissa fall kan systemen också släcka, men det är begränsningen i tillväxt som gör den stora skillnaden. Vi får mer tid på oss att etablera resurser, hantera insatsen, utrymning och så vidare. Dessutom innebär det också fördelar för fastighetsägaren eftersom det oftast innebär lägre skadekostnader eftersom mindre hinner bli förstört. Dessutom går det vanligtvis att komma igång snabbare med den ordinarie produktionen igen.

Några större nackdelar med sprinklersystem ser Daniel Gillesén inte.

– Ytligt sett kan man tycka att sprinklersystem ökar risken för vattenskador, men inte ens i fallet med Allum, där det kom ut ganska mycket vatten, blev skadorna särskilt stora eftersom restvärderäddningen kom igång tidigt. Jag skulle säga att de positiva sidorna överväger.

Själv hoppas han att sprinkler ska införas som krav i Boverkets byggregler. I alla fall i stora komplexa byggnader som till exempel höghus eller undermarksanläggningar.

– Sätter man in sprinkler under nybyggnation blir inte heller installationskostnaden särskilt stor.

Är det något Daniel Gillesén tar med sig från branden på Allum är det hur viktigt det är att sprinklersystemet är inkopplat hela tiden.

– Här såg vi hur snabbt det kan gå. Därför tycker jag att det är viktigt att säkerställa att systemet alltid är aktiverat under pågående arbeten.

Sprinklersystem

Ett automatiskt vatten­sprinklersystems uppgift är att upptäcka, släcka eller hålla en brand under kontroll. Ett korrekt utfört vattensprinklersystem bidrar både till att reducera brandskade­kostnaderna – varje år sparas hundratals miljoner kronor – och att rädda liv.

Nummer 5—2017

BrandSäkert 5 2017 omslag
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2017.