Annons

Du är här

Måste jag ha sprinkler?  

Publicerad8 november 2017  Text Jens Hjort

Experten

Jag driver en affär i ett köpcentrum. Måste jag ha sprinkler och vilket är mitt ansvar i så fall? Hur ska jag veta att sprinklersystemet är inkopplat? Om min affär skulle ligga fristående, vilka regler gäller då?

Svar/ Det finns regelverk, SBF 120, och Europastandarder som beskriver hur man ska bygga upp en sprinkleranläggning. Följer man dessa finns det en mängd olika saker som säkerställer att anläggningen är i funktion. Bland annat att alla ventiler som kan stänga av vattentillförseln är i sitt öppna läge och övervakade så att de avger en signal om de stängs. Det finns också beskrivningar där det står hur man ska göra om man behöver koppla bort sprinkleranläggningen och vilka alternativa åtgärder som då ska vidtas. En sprinkleranläggning gör att du kan bygga större, högre och mer komplexa byggnader.

Följer man regelverket har man en extremt hög tillförlitlighet på sin anläggning. Det svenska regelverket går i vissa delar ett steg längre än Europastandarden. I SBF120 står det till exempel att man inte får koppla ur sprinkleranläggningen vid heta arbeten.

I ett köpcenter är det fastighetsägaren som äger, ansvarar för och sköter om sprinkleranläggningen i hela fastigheten. Som hyresgäst bör man ställa krav på detta, se till att det är reglerat på ett tydligt sätt i hyreskontraktet och gärna kontrollera att de regelverk som finns också följs. Det ska alltid finnas en utbildad anläggningsskötare som regelbundet går igenom och tittar till anläggningen. Dessutom sker det årliga tredjepartskontroller genom besiktningsföretagen.

Skulle sprinkleranläggningen inte fungera är det en så allvarlig brist att köpcentrumet kanske inte når upp till det brandskydd som samhället kräver. Då ska man kontakta fastighetsägaren för att få detta åtgärdat och i yttersta fall även kontakta räddningstjänsten som då kan göra en tillsyn. Eftersom det är många människor som rör sig i ett köpcenter och det är stora brandceller, är det i praktiken krav på att en sprinkleranläggning ska finnas här.

Om du har en mindre fristående butik med ingång från gatan som till exempel ligger i en kontorsfastighet ställer samhället inga direkta krav på en sprinkleranläggning. Men det förutsätter att butikslokalen är lätt att överblicka och det är enkelt att ta sig ut.

Enskilda butiker som är mer komplext utformade som sträcker sig långt in i en fastighet, är svåröverblickbara eller omfattar flera våningsplan, kan däremot behöva installera en sprinkleranläggning eftersom det ger betydligt bättre förutsättningar för att utrymma. Men även här är det normalt fastighetsägaren som bör stå för installationen.

Kontrollera redan innan du hyr en lokal att det finns en sprinkleranläggning och att den sköts som det ska. Då kan du känna dig trygg eftersom det tar hand om en stor del av brandskyddsproblematiken.

Jens Hjort

Projektledare Släcksystem
Brandskyddsföreningen

Nummer 5—2017

BrandSäkert 5 2017 omslag
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2017.