Annons

Du är här

Ger certifieringar bättre brandskydd?

Publicerad8 november 2017  Text Per-Anders Marberg

Debatt

Efter Grenfell-branden höjs röster om krav på tredjepartskontroll för brandskydd i byggprocessen. Men det är viktigare med rätt kompetens och en strukturerad process än en ny dyr tredjepartskontroll.

En så utvecklad tredjepartskontroll som bland annat Brandskyddsföreningen föreslår skulle fördyra brandskyddet högst avsevärt och Brandskyddsföreningen med sitt dotterbolag SBSC skulle tjäna mycket på att tvinga hundratals brandsakkunniga att certifiera sig på ett ytterligare sätt.

Tredjepartskontroll kan vara bra i sak. Framförallt i mycket komplexa projekt där riskbaserade analysmetoder används. Men vi bör främst fokusera på att alla som projekterar brandskydd har tillräckligt hög kompetens, tydliga system för kontroll och kvalitet, och att de självklart inte på något sätt är kopplade till handel med produkter vilket äventyrar deras oberoende ställning. Om det finns behov av ytterligare kontroll bör istället det rådande systemet med kontrollansvarig enlig Plan- och bygglagen, kontrollplan och SAK3, certifierade sakkunniga inom brandskydd, utvecklas och användas bättre.

Inom BRA, Sveriges Brandkonsultförening, ser vi vikten av ett kvalitetsledningssystem hos konsulten som säkerställer att rätt kompetens utför och granskar projektering utifrån projektets komplexitet. Vi lägger stor vikt på vidareutbildning och en tydlig process av kontrollfunktioner som styr vem som kontrollerar vad och på vilket sätt.

Att certifiera brandprojektörer efter den tredagarsutbildning som SBSC idag erbjuder, duger inte för annat än villor. Det upplägget lurar ofta okunniga byggherrar att köpa okvalificerad brandskyddskompetens. Denna certifiering bör tas bort eller döpas om till diplomering eller motsvarande.

Vi välkomnar granskning från räddningstjänsten men vi är överens med Brandskyddsföreningen om att räddningstjänst och byggnadsnämnd inte alltid kan garantera erforderlig kompetens för att granska annat än ren räddningstaktik, och att de därför bör nyttjas med försiktighet i kontrollprocessen. Om räddningstjänsten ändå granskar är det viktigt för rättssäkerheten att de i de fall de gör en annan tolkning av reglerna än brandkonsulten, inte ger sken av att sitta inne med den rätta tolkningen och utnyttjar sin myndighetsroll på ett otillbörligt sätt. Vi efterlyser även att räddningstjänsten kvalitetssäkrar sina utlåtanden i större utsträckning än idag.

Brandskyddsprojektering är viktigt och ska tas på största allvar. Det är ett svårt och komplext uppdrag där det krävs kompetens, kvalitet och oberoende. Vi anser att samhället och dess aktörer aldrig ska kunna ta g­envägar när det gäller detta. Vårt ansvar som brandkonsulter är stort, vi är beredda att axla vår del i denna del av samhällsbygget. Är ni andra det?

Per-Anders Marberg
VD Bengt Dahlgren Brand&Risk
Ordförande i 
Sveriges Brand­konsultförening BRA

Replik

Ville Bexander har skrivit en replik på den här debattartikeln.

Nummer 5—2017

BrandSäkert 5 2017 omslag
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2017.