Annons

Du är här

Staffan Landin, Karin Lönn och Mårten Wallén.

Data är nyckeln till omvärldsanalys

Publicerad26 oktober 2017  Text Karin Wandrell

Brandskyddsföreningen

För att förstå världen och kunna sätta in rätt åtgärder på rätt plats måste vi basera det vi gör på fakta och data, allt för att kunna se helheten och inte bara delarna. Det var ett av budskapen på Brandskyddsföreningens representantskapsmöte.

Staffan Landin samarbetade i många år med nu bortgångne Hans Rosling vars föreläsningar har hyllats över hela världen. Roslings smarta sätt att använda sig av och presentera data och statistik gjorde att globala trender kom till liv, särskilt vad gäller hälsa och ekonomi.

– Sättet att prata data kan alltid förbättras för att förklara kunskap och det är stor skillnad mellan åsikter och fakta, säger Staffan Landin. Därför ska vi alltid ifrågasätta det vi tror och istället för att diskutera hur vi ”upplever” saker hålla oss till det vi vet.

Det finns metoder för att mäta vad som är sannolikt och osannolikt. Om termometern visar att det är 11 grader ute stämmer det sannolikt även om någon upplever det som varmare och en annan det som kallare.

Trots att data faktiskt visar att det har blivit bättre överlag i världen, både vad gäller fattigdom och ekonomisk utveckling, uppfattar många istället en värld i kaos, fylld av krig, mord och våldtäkter.

– Ofta bygger den synen på verkliga händelser från ett urval i media, men vi måste förstå att det nästan alltid handlar om undantag. Att skapa sig en världsbild utifrån medierna blir fel eftersom de bara visar en del och inte hela bilden. Vi måste påminna oss om att det både kan vara bättre och urdåligt samtidigt, säger Staffan Landin.

Snabba förändringar

I dag ändras livsvillkoren snabbt globalt. Staffan Landin menar att vi just nu är mitt uppe i den största förändringsprocessen i mänsklig historia. Från att ha varit en miljard människor år 1800 beräknas vi nu bli nästan tio miljarder år 2050. Frågan är bara hur vi ska kunna prata om detta när så många människor tror att verkligheten är värre än den egentligen är.

– En undersökning visade till exempel att 45 procent trodde att fattigdomen i världen har fördubblats när den i själva verket har minskat. Det är svårt att nå ut med data och om vi inte förstår vilka framsteg vi gör är det lätt att tappa sugen. 

I en värld där ”fake news” har blivit ett begrepp och där folk är duktiga på att gräva fram data som sedan används på fel sätt för att stödja den egna tesen är det svårt att visa upp helheten. 

– Men för att kunna hitta lösningar på gemensamma problem och agera måste vi se fakta för vad de är, säger Staffan Landin.

Lyfter problemen

Inom brandområdet finns det till exempel forskning som visar att bristen på bra data om bränder gör att vi delvis inte ser problemets verkliga storlek. Det är få som vet att det globalt dör fler människor i brandrelaterade olyckor varje år än i de krig som pågår. Från samma data från WHO som Hans Rosling utgick från går det till exempel att se att cirka 11 miljoner människor årligen söker vård för brännskador och att merparten av de drabbade är mellan 5 och 29 år.

– Det är bland annat tack vare Hans Roslings arbete som Brandforsk har börjat lyfta den problematiken i samarbete med vår amerikanska motsvarighet, National Fire Protection Association, säger Thomas Gell, Brandskyddsföreningen.

Standarden för brandskydd och brandsäkerhet är mycket låg i många utvecklingsländer - både i bostadshus och i industribyggnader, och en stor andel skadade och döda är kvinnor och barn. En orsak är att man i många länder fortfarande lagar mat över öppen eld vilket är den största orsaken till brännskador och annan ohälsa hos kvinnor och barn.

– Den enskilt viktigaste åtgärden för att komma åt det problemet är att se till att få fram billiga, bränsleeffektiva, brandsäkra spisar med låga utsläpp av farliga gaser för att spara liv och minska skador, säger Thomas Gell.

Hjälp till självhjälp

Ett annat exempel är klädindustrin i Bangladesh som har haft problem med stora fabriksbränder. Fokus här är att långsiktigt bistå fabrikerna i en hållbar och långsiktig infrastruktur med bra brandsäkerhet.  

– Två tredjedelar av världens befolkning kommer att bo i städer år 2050, säger Thomas Gell. Det innebär att en miljard bostäder måste byggas. Det vi kan göra är att ta fram bra, välfinansierade program inom brandsäkerhet, baserade på fakta och beprövad erfarenhet, för att utvecklingsländer ska kunna bygga upp en egen kapacitet kring brandsäkerhet och forskning.

Skapa bra brandskydd

Representantskapsmötet avslutades med en genomgång av hur normer, riktlinjer och certifiering kan göra det enklare att skapa ett bra brandskydd. 

– Målet är att begränsa person- och egendomsskador samt kostbara avbrott i verksamheten, säger Karin Lönn, chef för enheten Brandsäkerhet på Brandskyddsföreningen. Vi samarbetar med Svensk Försäkring vilket vi är stolta över. Det innebär att vi tar fram förslag på normer att utveckla eller föreslår nya och sedan fattar Svensk Försäkring beslut om vi ska gå vidare. Allt för att säkerställa att utövarna har rätt kompetens och för att kvalitetssäkra produkten eller tjänsten.

Mårten Wallén, vd för SBSC, Svensk brand- och säkerhetscertifiering, som till hälften ägs av Brandskyddsföreningen, pratade om vikten av certifiering för att kunna gå från dokumentstyrning till verklighet.

– De tre största hoten som påverkar alla delar av samhället är brand, inbrott och stöld. Genom normer och certifieringar kan vi bidra till ett säkrare och brandsäkrare Sverige. En certifiering är en bedömning av hur väl utföraren lever upp till kraven, normen, standarden etcetera. Den är öppen för alla på lika villkor och vi mäter och bedömer kontinuerligt kraven.