Annons

Du är här

Fyra personer håller i lådor med brandskyddsutrustning.
Cecilia Uneram, Christofer Strand Sundberg, Björn Flinth och Alexandra Johansson firar efter dagens lyckade seminarium.

Seminarieturné med fokus på hembesök

Publicerad13 september 2017  Text Karin Wandrell

Goda exempel

Under våren har de regionala brandskyddsföreningarna genomfört en stor seminarieturné med fokus på hembesök och individanpassat brandskydd. Allt för att sprida den kunskap som finns och inspirera fler kommuner att aktivt börja jobba med frågan.

Det är en gråmulen dag i slutet av maj. Dalarnas Försäkringsbolags lokal i Falun är fullsatt. Dagens deltagare kommer från hemtjänst, särskilda boenden, flykting- och trygghetsboenden, räddningstjänst, PRO, bostadsbolag med flera. Snart är det dags för vårens sjunde och sista seminarium.

– Vi började med turnén eftersom vi insåg att det finns så mycket forskning, erfarenhet, fakta och kunskap som inte riktigt når ut, säger Cecilia Uneram från Brandskyddsföreningen. Nu har vi chansen att köra skräddarsydda seminarier där vi i första hand lyfter erfarenheter från den aktuella regionen. Vi bjuder in olika föreläsare, i dag är det till exempel Christofer Strand Sundberg från Räddningstjänsten Östra Götaland som ska prata hembesök, för att inspirera kommunerna och få fler att implementera den kunskap som finns.

Upptakten till det som 2009 blev En nationell strategi för att stärka brandskyddet genom stöd till enskilda var tre dödsbränder med många offer som inträffade i snabb följd. Året därpå drog kampanjen Aktiv mot brand i gång. Den har nu utvecklats till en satsning inom tre områden; utöver själva kampanjen ingår numera också riktade kommunikationsinsatser och individanpassat brandskydd.

– Det är helt enkelt ett koncentrat av den nationella strategin, säger Cecilia Uneram.

Hitta nya lösningar

När det gäller förebyggande arbete är Storbritannien ett föregångsland. Genom en mängd olika åtgärder har de lyckats minska antalet omkomna i bränder. Man arbetar tätt tillsammans inom kommunen och hembesök är en del av räddningstjänstens vardag.

– De samkör även register för att hitta riskpersoner, vilket inte går i Sverige, men något vi vill visa på är just vikten av samarbete för att hitta riskpersoner. Av de som dör i bränder gör 90 procent det i sin egen bostad och de som är 60+ löper högst risk. Vi måste också ta i beaktande att allt fler äldre bor kvar hemma idag.

För tre år sedan startade en storsatsning på forskning kring bostadsbränder och slutresultatet av dessa studier beräknas vara klara i början av 2018. Det man redan nu kan se är att det gäller att satsa på rätt saker för att få önskad effekt.

– Vi måste ta till oss den nya kunskapen – det finns inga ursäkter, säger Cecilia Uneram. Det handlar om att hitta nya lösningar. Vi vill visa att kunskapen finns och att det utifrån denna har tagits fram riktade verktyg.

Alexandra Johansson från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, beskriver hur Aktiv mot brand fungerar som ett paraply för en mängd olika åtgärder. Ett verktyg som kommunerna kan inspireras av vid hembesök är vägledningen Att kommunicera brandskydd – ett stöd för uppsökande verksamhet.

– Både förutsättningarna och de riktade kommunikationsinsatserna ser olika ut i olika delar av landet. Målet är att öka medvetenheten om brandrisker, hur man ska agera vid en brand samt att antalet fungerande brandvarnare och annan brandskyddsutrustning ska öka.

Christofer Strand Sundberg, från Räddningstjänsten Östra Götaland, delar med sig av sina erfarenheter kring hembesök och hur RTÖG använder sig av vägledningen. Han rekommenderar Brandskyddsföreningens nya gratisverktyg för hembesök, KUB, eftersom det är ett enkelt sätt att registrera och sammanställa data och statistik.

Intressant och viktigt

Per Andersson och Magnus ­Thorsander, insatsledare och tillsynsförrättare vid Södra Dalarnas räddningstjänstförbund, som besöker dagens seminarium berättar att hembesöken har legat nere de sista fem åren.

– Vi kom aldrig riktigt igång, men nu kommer vi att ställa frågan om vi ska börja med dem igen. Det som ställer till det är att vi bara har en heltidsstation som dessutom är liten. Varje skift består av fyra man och vi måste ordna verksamheten efter det vilket gör det svårare. Samtidigt tror jag att hembesök behövs överallt. Vi har även vissa riskområden där det vore bra om vi kunde presentera oss, kolla brandvarnarna och så vidare, säger Per Andersson.

Carina Johansson är brand- och skyddsombud på det särskilda boendet Bjursåsgården. En anledning till att hon har kommit hit är för att få fler tips och idéer kring förebyggande arbete.

– Jag tycker att det är ett viktigt och intressant ämne och något som alla borde gå på. Särskilt de nyanställda. Vi hade en incident för många år sedan då de flesta ur den ordinarie personalen var borta. Det var en äldre herre som råkat sätta på spisen av misstag. Det började brinna och det tog nästan eld i hans fleecetröja. Som tur är ligger räddningstjänsten alldeles bredvid så de var snabbt på plats. Personalen lyckades få ut honom, men han blev rökskadad.

Tillsammans med sin chef ansvarar Carina Johansson för verksamhetens brandövningar och till hösten är det dags för en ny.

– Jag har fått lite uppslag kring hur den ska utföras och kommer bland annat att göra nya brandkort.

Brandsäker bostad för alla

Dagen avslutas med en reflektion över vad brandsäker bostad för alla egentligen innebär.

– Alla instanser måste hjälpa till, sammanfattar Cecilia Uneram. Samtidigt måste man ta i beaktande att verkligheten ser väldigt olika ut och det finns inga mallar att gå efter.

Hon tar upp en ny studie som visar att ett hundratal kommuner redan säger sig arbeta med individanpassat brandskydd, men den stora frågan är hur systematiskt det sker.

– Många upplever att MSB är luddiga och vill ha större tydlighet när det gäller vad individanpassat brandskydd är, säger Alexandra Johansson. För att lyckas måste vi nå andra aktörer än bara räddningstjänst vilket innebär att förvaltningarna måste jobba bättre tillsammans.

Malin Höglund, kommunalråd och socialnämndens ordförande i Mora kommun, har tagit med sig två enhetschefer inom trygghetsboende och hemtjänst och två medarbetare från räddningstjänsten.

– Eftersom det här är mitt område vill jag veta mer och tycker att det är bra att kunna träffa kollegor på plats. Vi kommer att börja med hembesök till hösten så det är på gång i kommunen.

Mora kommun genomgår just nu en stor generationsväxling. Om tio år kommer 40 procent av befolkningen ha gått i pension så det gäller att förbereda sig i god tid.

– Vi ser det även som en samhällsekonomisk vinst att se över brandskyddet i bostäderna. Jag har bland annat praktiserat hos hemtjänsten. Då besökte vi en dam som på grund av sin medicinering hade ramlat. En timme senare gick larmet igen. När vi kom fram pyrde det ur den överfulla askkoppen. Damen låg i sängen och hade vi inte kommit dit och släckt hade det kunnat gå riktigt illa så jag vet hur viktigt det är.

Räddningstjänsten i Mora kommer nu att dra det förebyggande arbetet vidare tillsammans med hemtjänsten.

– Jag kände inte till individanpassat brandskydd innan, men tycker att det är viktigt, säger Malin Höglund. Vi måste samarbeta för att lyckas och alla risker måste tas i beaktande. Tyvärr är det ju inga kommunala bostadsbolag här i dag men jag tycker att spisvakter per automatik borde ingå i trygghetsboenden.

Cecilia Uneram avslutar med en snabb genomgång av de olika hjälpmedel som finns och sedan är det öppet för diskussion och frågor. En man i publiken räcker upp handen och berättar att kommunfullmäktige i Vansbro har tagit ett beslut om vad som ska anses vara skäligt brandskydd – en sexkilos pulverhandsläckare och brandvarnare är deras tolkning. Flera av hemtjänsterna har också börjat prata om att samarbeta mer i framtiden.

– Det är helt fantastiskt! Meningen med seminariet är just att det ska väcka tankar. Det här är inget färdigt koncept utan alla ska kunna plocka ut de guldkorn som passar dem och deras förutsättningar.

Individanpassat brandskydd

Allt mer forskning pekar på en och samma slutsats, nämligen att de flesta av dem som dör i bränder är äldre, ofta över 80 år. Det är inte hos dem det brinner oftast, men det är de som drabbas hårdast när olyckan är framme. Orsakerna är flera, men i många fall finns det enkla lösningar för att ge äldre en chans att överleva även om de drabbas av brand.

Brandskyddsföreningen arbetar för ett brandsäkrare Sverige – för alla. För ett samhälle där ingen människa dör i brand. Därför borde alla kommuner erbjuda ett individanpassat brandskydd.

Nummer 4—2017

BrandSäkert 4 2017 – omslag
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 4—2017.