Annons

Du är här

Marléne Lund Kopparklint

Marléne Lund Kopparklint tror på individanpassat brandskydd

Publicerad13 september 2017  Text Karin Wandrell

Eldsjälen

Marléne Lund Kopparklint, moderat kommunalråd i Karlstad kommun, tar aldrig något för givet och ger aldrig upp. För henne handlar individanpassat brandskydd i första hand om att rädda liv.

En anledning till att Marléne Lund Kopparklint har valt att engagera sig i frågan om individanpassat brandskydd är att hon har förstått konsekvenserna av att inte agera.

– Det finns vissa frågor som handlar om liv och död som måste prioriteras. En olycka kan få stora och hemska konsekvenser och en brand kan verkligen ödelägga människors liv.

I Karlstad kommun innebär arbetet med individanpassat brandskydd bland annat att man har utsett två säkerhetsansvariga, en inom teknik och fastighet och en inom vård och omsorg, som jobbar nära räddningstjänsten och andra berörda förvaltningar.

– Samarbete är a och o för att få genomslag och att prioritera medel för att ha personer som jobbar aktivt med området, säger Marléne Lund Kopparklint.

All personal utbildas kontinuerligt i brandskydd för att hålla kunskapen vid liv. Utbildningen består av både teori och praktik, dels på kommunens boenden och dels hos räddningstjänsten.

– Vi vet att det ger positivt resultat eftersom vi har haft incidenter under åren som personalen har hanterat på rätt sätt, säger Marléne Lund Kopparklint. Alla våra gruppboenden har sprinkler och i servicehusen har varje lägenhet en mobil släckanläggning.

Identifieringen av riskpersoner i privata hem görs i samarbete mellan biståndsbedömare och hemtjänstpersonal i samband med deras riskronder.

– Vi har bland annat köpt in ett antal mobila släckanläggningar som vi kan placera ut i privatbostäder och vi köper även in nya vid behov. De kostar cirka 40 000 kronor styck och bekostas av Vård- och omsorgsnämnden, men det är ett enkelt val eftersom de faktiskt har räddat liv. Att installera spisvakter ingår givetvis också.

Satsar på politiken

Innan Marléne Lund Kopparklint gav sig in i politiken hann hon bland annat jobba som arrestantvakt inom polismyndigheten. Det var då tanken väcktes att börja arbeta med trygghets- och säkerhetsfrågor.

– Där såg jag verkligen människor i deras mest utsatta situation. Jag sökte senare jobb inom Socialtjänsten och började som fältassistent i Karlstad. Det ledde sedan till en tjänst som processledare inom området för alkohol- och drogförebyggande arbete och trygghetsfrågor.

Därifrån var steget inte långt till att engagera sig politiskt. Marléne Lund Kopparklint började som politisk tjänsteman 2008 och jobbade i två år med välfärdsfrågor, det sista året som politisk strateg till dåvarande försvarsminister Sten Tolgfors.

– Som tjänsteman kan du åtgärda och minimera riskerna, men det är politiken som fattar de viktiga besluten som har långsiktig effekt. Jag insåg att för att lyckas och få tyngd i arbetet måste man börja där.

Efter valet 2010 valde hon därför att helt satsa på politiken och blev ordförande i Karlstad kommuns vård- och omsorgsnämnd och 2012 blev Marléne Lund Kopparklint kommunalråd. Samma år kom hennes självbiografiska bok Det som inte syns ut som handlar om hennes tuffa uppväxt i ett hem med alkoholmissbruk och äktenskapligt våld.

– Det var först när jag fick en plattform, kände mig trygg och hade bearbetat allt som hade hänt som jag kände att jag kunde gå ut och prata om det. Självklart har min uppväxt präglat mig. Det har bland annat gjort att jag har fått ett generellt högt säkerhetstänk eftersom jag har lärt mig att hela tiden vara på min vakt och hitta lösningar i olika svåra situationer. Men kan man omvandla den egenskapen till en resurs i arbetslivet går det att bli en duktig strateg, problemlösare och konflikt­hanterare.

Bra kan alltid bli bättre

Marléne Lund Kopparklint menar att som politiker är det viktigt att hela tiden vara aktiv och inte ta något för givet.

– Man ska aldrig vara nöjd och luta sig tillbaka. Något jag har fått med mig från min uppväxt är att dåligt kan alltid bli bra och bra kan alltid bli bättre. Jag har fått ett förtroendeuppdrag av kommuninvånarna och de förväntar sig att jag ska leverera. Kan vi som kommun göra något för att förebygga är vi skyldiga att göra det.

Planen framöver är att sprida arbetsmodellen kring individanpassat brandskydd vidare till andra målgrupper inom kommunen, till exempel arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Att det har gått så bra i Karlstad beror på flera faktorer.

– Politiken har förståelse, kunskap och insikt kring frågan. Vi har dessutom ett skall-tänk. Individanpassat brandskydd ska prioriteras eftersom det handlar om att rädda liv i slutändan. Samverkan mellan myndigheter och förvaltningar fungerar jättebra och vi arbetar tillsammans på ett prestigelöst sätt vilket är viktigt. Det handlar också om att bygga ett hållbart skyddsnät, som inte är personberoende, där andra spindlar kan spinna vidare. Själv kan jag i min roll påverka genom att hålla frågan vid liv, sprida kunskapen och prioritera resurser.

Marléne Lund Kopparklint

Ålder: 43 år
Yrke: Kommunalråd i Karlstad kommun
Aktuell: Driver frågan om individanpassat brandskydd

 

”Dåligt kan alltid bli bra och bra kan alltid bli bättre.”

Nummer 4—2017

BrandSäkert 4 2017 – omslag
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 4—2017.