Annons

Du är här

Barn och mammor på en bakgata i ett utvecklingsland.

Brännskador i utvecklingsländer – en bortglömd epidemi

Publicerad25 augusti 2017  Text Nadine Jones Pioud

Branschen

Varje år dör över 300 000 människor i världen på grund av brännskador. 90 procent av dödsfallen sker i utvecklingsländer. Den 22 augusti samlades forskare, läkare och internationella experter för att diskutera hur vi i västvärlden kan bidra till ett bättre brandskydd i tredje världen.

På Brandskyddsföreningens seminarium om brandskador och brandsäkerhet i tredje världen samlades forskare, läkare och internationella experter för att diskutera vad vi i västvärlden har för ansvar och vad vi kan göra för att hjälpa till. På plats fanns bland annat Kathleen Almand, Vice President hos National Fire Protection Association (NFPA), Brandskyddsföreningens amerikanska motsvarighet.

Standarden för brandskydd och brandsäkerhet är mycket låg i många utvecklingsländer - både i bostadshus och i industribyggnader, och en stor andel skadade och döda är kvinnor och barn. Syed Moniruzzaman, lektor på fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads Universitet, talade om hur annorlunda familjeförhållandena i tredje världen ser ut jämfört med i väst och vilka utmaningar vi står inför. 

Han tog upp aspekter som trångboddhet, där större familjer med många barn bor på en väldigt liten yta. Matlagningen sker på golvet över öppen eld med barnen springande runtomkring. Ofta jobbar pappan i familjen och mamman gör andra sysslor, vilket gör att de äldre syskonen lämnas att ta hand om sina småsyskon, men barn är inte lika riskmedvetna. 

- Vi har också sett ett problem med att kvinnorna bär saris av olika kvalitéer, dessa är brandfarliga och antänds lätt när kvinnan står vid spisen eller över grytan på golvet. Här finns många fler riskfaktorer som vi inte ser i våra länder, betonade Syed.

En annan utmaning menade Syed är att många inte är läskunniga och därmed inte kan ta till sig information lika lätt. Han berättade att man därför har startat ett utbildningsprogram där samlar folk i byarna för att visa hur man kan förebygga bränder och agera om de ändå uppstår.  

Expertis via telefon

Fredrik Huss, docent och överläkare på Brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet berättade om brännskador och hur de behandlas. Bristfälliga möjligheter till rätt behandling och dåliga förhållanden lämnar ofta de drabbade med livslånga skador, handikapp och en framtida begränsad livskvalité i dessa länder. Fredrik berättade att man därför, inom ramen för ett EU-projekt som Uppsala Universitet startat, testat idén med att dela ut mobiltelefoner till läkare på orten. De tar bilder på brännskadan och skickar till kunniga läkare för att få råd om hur brännskadan ska behandlas.

Kathleen Almand berättade om ett projekt som startats upp i kläd- och textilfabriker i Bangladesh med en utbildning för fabriksarbetare där man alltid utgår från just den fabrikens förutsättningar. Fokus är att långsiktigt bistå fabrikerna i en hållbar och långsiktig infrastruktur med bra brandsäkerhet.  

Inom forskningsområdet har Brandforsk startat ett samarbete med NFPA:s forskningsstiftelse. Fokus för samarbetet kommer bland annat att vara brandrisker i samband med solceller, batterier och energilagring där NFPA ligger långt framme och där vi kan få god insyn och kunskap.