Annons

Du är här

Tack Linköping!

Publicerad19 maj 2017  Text Karin Wandrell

Brandkonferensen

Brandkonferensen i Linköping är slut för denna gång. BrandSäkert frågade tre deltagare vad de tycker har varit det bästa med årets konferens.

Intervjuade

  • Jonas Andersson från Södertörns brandförsvarsförbund
  • Cecilia Alfredsson från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • David Hirdman från SMHI