Annons

Du är här

Brandsuperhjältar minskar risken för bostadsbrand

Publicerad12 maj 2017  Text Karin Wandrell

Utbildning

Med barn som brandsuperhjältar, information på olika språk med enkla illustrationer och anställda brandinformatörer vill Kristianstadsbyggen öka kunskapen om brandsäkerhet bland sina hyresgäster.

Den nytänkande informationskampanjen är ett samarbete mellan Kristianstadsbyggen, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad och Räddningstjänsten i Kristianstad. 

En del i kampanjen är att barn ska bli brandsuperhjältar och känna stolthet över att ha kunskap som kan förhindra en brand.

– Vi planerar aktiviteter där barnen ska få lära sig om brandsäkerhet – och få prova på att släcka en brand tillsammans med räddningstjänsten, säger Jonas Rosenberg, kommunikationschef på Kristianstadsbyggen. Vi har också tagit fram kylskåpsmagneter med barnanpassade illustrationer som delas ut till brandsuperhjältarna.

Sprida kunskap 

De tre anställda brandinformatörerna, Ajha Abou Zur, Ayaan Ahmed och Ahmed Abou Zur, kommer att besöka föreningar, sprida informationsmaterial och delta i aktiviteter ute i bostadsområdet.

– Förutom att öka kunskapen om brand är förhoppningen att kampanjen ska leda till att alla har brandsläckare och brandfilt hemma, och att alla har hemförsäkring, säger Renée Carlsson, hållbarhets- och kommunikationschef på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad.

Kristianstadsbyggen har tagit fram ett nytt informationsmaterial om brand med lättförståeliga serieillustrationer och information på svenska, engelska, arabiska och somaliska. Målet har varit att använda så lite text som möjligt, så att så många som möjligt kan ta till sig informationen, både vuxna och barn.

– Varje brand är en tragedi för de som drabbas och kan medföra allvarliga personskador och stora kostnader, säger Henrik Strand, vd på Kristianstadsbyggen. Därför är det så viktigt att sprida kunskap om hur man minskar risken för bränder och hur man ska agera om det börjar brinna.

Tips på hur du skyddar dig mot brand

  • Se till att du har en brandvarnare hemma och testa brandvarnaren minst en gång om året.
  • Håll alltid spisen under uppsikt när du lagar mat, särskilt med olja som kan börja brinna om det blir för varm. 
  • Installera gärna en spisvakt som övervakar spisen som vid risk för brand antingen påkallar en åtgärd från omgivningen eller bryter elförsörjningen till spisen innan en brand har hunnit uppstå.
  • Om det börjar brinna på spisen kväv elden med ett lock, brandfilt eller brandsläckare. Släck aldrig en spisbrand med vatten. Elden flammar upp våldsamt och sprids snabbt.
  • Smutsiga fläktfilter kan orsaka brand. Diska fläktfiltret en gång i månaden.
  • Brinner det i din lägenhet/bostad, ta dig ut och stäng lägenhetsdörren. Dörren hindrar branden från att sprida sig. Lämna byggnaden och ring 112.
  • Brinner det hos en granne eller i trapphuset – stanna i din lägenhet, du är säkrare där. Ring 112 och ställ dig vid ett fönster eller på balkongen och vänta tills räddningstjänsten hjälper dig ut.
  • Placera din brandfilt och brandsläckare så att du lätt kommer åt dem vid brand.
  • Dra ut laddaren när du laddat klart och ladda inte när du sover eller inte är i lägenheten.
  • Teckna en hemförsäkring, oavsett hur du bor. Hemförsäkringen kan ge ersättning för dina saker om de blir stulna eller vid en brand- eller vattenskada.