Annons

Du är här

Krisberedskapsvecka med Heidi Andersson

Publicerad5 maj 2017  Text Karin Wandrell

Katastrofer

Snart är det dags för Sveriges första Krisberedskapsvecka som är tänkt att öka människors beredskap inför samhällskriser. Bland annat kommer armbryterskan och programledaren Heidi Andersson att ge handfasta tips på YouTube.

Krisberedskapsveckan den 8–14 maj är ett samarbete mellan MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och kommunerna. En mängd kampanjaktiviteter kommer att genomföras runt om i landet under budskapet Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? 

Tanken med kampanjen är att väcka tankar om det egna ansvaret och beredskapen om viktiga samhällsfunktioner som el- och vattenförsörjning, internet och telekommunikationer skulle slås ut.

Enligt en undersökning som MSB låtit göra anser tre av fyra att den egna krisberedskapen är viktig. Samtidigt svarar 40 procent att de inte vet hur de ska förbereda sig inför en kris.

– Med Krisberedskapsveckan vill vi få människor att reflektera kring sina egna möjligheter att klara vardagen vid en allvarlig samhällsstörning. Vi tror att gensvaret kan bli mycket gott. Intresset för vår gemensamma säkerhet och beredskap är större än på länge, säger Nils Svartz, vikarierande generaldirektör vid MSB.

Handfasta tips med Heidi

MSB har också tagit fram flera instruktionsfilmer för YouTube med armbryterskan och programledaren Heidi Andersson som guide. Där visar hon hur man kan ordna en hemberedskap utifrån basbehoven mat, vatten, värme och kommunikation. 

– Det faktum att vi lever i ett sårbart samhälle och att världen riskerar att bli än mer oförutsägbar innebär att alla som kan behöver ha en beredskap för att klara sig i minst några dygn. Att packa en krislåda med det allra viktigaste är en bra början, säger Heidi Andersson.

Krisberedskapsveckan 8–14 maj

Krisberedskapsveckan är en långsiktig och återkommande satsning. MSB vill underlätta framför allt för kommunerna när det gäller att kommunicera och väcka invånarnas engagemang för vår gemensamma säkerhet och beredskap.

Fokus ligger på vad människor själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar.