Annons

Du är här

Skräddarsydd BBR-utbildning

Publicerad5 april 2017  Text Nathalie Borgman

Förlag & utbildning

Oavsett om du ska göra en tillsyn eller tolka brandskyddsdokumentationer behövs kunskap om byggnadstekniskt brandskydd. Nu erbjuder Brandskyddsföreningen en skräddarsydd BBR-utbildning för räddningstjänstens förebyggandepersonal.

Brandskyddsföreningen erbjude­r sedan fem år tillbaka en utbildning om brandskydd i Boverkets Byggregler, BBR. Den är främst riktad till yrkesgrupper som brandprojektörer, byggherrar och fastighetsägare – alla som vill få grundläggande kunskap om byggnadstekniskt brandskydd, men även om brandförlopp och brandspridning. Under åren började dock en ny grupp synas allt mer frekvent i föreläsningssalen. 

– Vi märkte att fler och fler från räddningstjänsten tenderade att dyka upp, säger Ville Bexander, som är lärare på utbildningen. Och de är ju redan experter på brandförlopp! Det kändes onödigt att de skulle behöva sitta och titta på klockan när vi gick igenom det blocket. 

Men räddningstjänsten hade många andra anledningar att vara där. Att ha koll på BBR och reglernas kopplingar till LSO, Lagen om skydd mot olyckor, är en förutsättning för att göra effektiva och rättssäkra tillsyner. Dessutom är räddningstjänsten sakkunniga i byggprojekt för byggnadsnämnden i många kommuner, och behöver då kunna tolka brandskyddsdokumentationer. 

– Jag har själv varit tillsynsförättare inom räddningstjänsten innan jag började arbeta som konsult, säger Ville Bexander. Jag läste in mig på vissa frågor inom BBR, men saknade en helhetsbild. Det tror jag fortfarande är en brist hos räddningstjänsten – många saknar en grundläggande förståelse för tillämpningen av BBR. 

Från och med  2017 erbjuder därför Brandskyddsföreningen en fördjupning i BBR för räddningstjänsten. Brandförloppsdelen är bortplockad och istället ersatt av en  orientering om analytisk dimensionering, den mer avancerade tillämpningen av BBR. 

– Vi frågade personer från räddningstjänsten vad de helst skulle vilja lära sig och majoriteten svarade analytisk dimensionering – vilket jag verkligen kan förstå! Analytisk dimensionering blir allt vanligare och förståelse för formen kräver kunskap och övning. 

Under den tre dagar långa utbildningen får deltagarna en genomgång av allt brandskydd i den senaste upplagan av BBR, men får även kunskap om hur man kan tänka vid tillsynen av äldre byggnader och var man hittar gamla bygglagstiftningar. Teori blandas med praktiska tillämpningsövningar och diskussioner om tolkningar av föreskrifter och allmänna råd. 

– Om det exempelvis står ”Man ska ta hänsyn till räddningstjänstens säkerhet vid insats” i Plan- och byggförordningen, vad innebär det? Det finns föreskrifter och allmänna råd kopplat till detta – men vilket ska man följa och vad kan  räddningstjänsten kräva? Det är exempel på frågor vi benar ut. 

Målet är att alla deltagare efter utbildningen ska ha en fördjupad kunskap om kraven i BBR, och dessutom en förståelse för utformning enligt analytisk dimensionering.

– Tillsynsförrättare gör visserligen inte tillsyn enligt BBR, utan enligt LSO, men egentligen är byggnadstekniskt brandskydd ryggraden i allt brandskydd. Och kärnan i ryggraden är BBR!

Fördjupning i BBR för räddningstjänsten

Arbetar du med förebyggande frågor inom räddningstjänsten och vill fördjupa dina kunskaper om Boverkets byggregler så är detta utbildningen för dig. 
Under kursen tittar vi närmare på kapitel 5, Brandskydd, i BBR 23 och diskuterar tolkningar av föreskrifter och allmänna råd samt analyserar brandprojektering och praktisk tillämpning. Utbildningen ger också inblick i analytisk dimensionering, föreskrifter och allmänna råd i BBRAD och vanligt förekommande lösningar.
Kursen vänder sig till tillsynsförrättare som vill ha och behöver fördjupad kunskap om byggnadstekniskt brandskydd med särskild fördjupning i projektering och analytisk dimensionering.
Nästa utbildningstillfälle är i januari 2018.

Nummer 2—2017

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 2—2017.