Annons

Du är här

Per Widlundh står på en brandstation framför ett antal utryckningsfordon.

Per Widlundh står upp för jämställdhet

Publicerad15 februari 2017  Text Karin Wandrell

Eldsjälen

För Per Widlundh, före detta förbundsdirektör på Räddningstjänsten Syd, var det ett självklart val att jobba för en jämställd räddningstjänst. Jämställdhet och mångfald i organisationen ger effekt i alla led och har bland annat underlättat det förebyggande arbetet.

Som medelålders svensk man följer det med många outtalade privilegier som det är lätt att ta för givet. Som make och pappa till två döttrar insåg Per Widlundh att det kanske inte alltid är så självklart att alla får dra samma nytta av de fördelar han själv haft.

– Att tjejer och killar behandlas olika i skolan, på fritiden och i arbetslivet är tydligt. Det fick mig att fundera över hur det är att vara ung och kvinna i Sverige och det har också fått mig att inse att jag har ett eget ansvar i detta. Sedan har naturligtvis dessa personliga reflektioner smittat av sig även i arbetslivet.

Under sin tid på Räddningsverket deltog Per Widlundh i ett arbete om jämställdhet tillsammans med Försvarsmakten och Polisen vilket blev en riktig ögonöppnare.

– Det var hiskeliga historier vi fick höra om hur kvinnor hade trakasserats och förminskats. Det var verkligen en jättebra utbildning, det måste gripa en i själen för att man ska inse hur det verkligen är.

Som nybliven förbundsdirektör på Räddningstjänsten Syd 2006 fick han möjlighet att som högste chef på allvar ta tag i frågan.

– Man kan gå från att vara omedveten till medveten, men sedan handlar det om att vilja ta ansvar eller inte. Och för mig var det ett självklart val. En del i utmaningen var just att vara drivande när det gäller jämställdhet.

Tillsammans med ledningen togs ganska snabbt ett antal beslut kring jämställdhet, lika värde och synsätt kring varför trakasserier, diskriminering, sexistiska kommentarer och främlingsfientlighet inte är acceptabelt.

– Utmaningen var att tydliggöra att vi skulle bli en jämställd organisation som ska jobba med likabehandling. Alla har samma värde internt och rätt att utvecklas och påverka. I den vevan kom också frågan upp om vem vi jobbar för. Är det möjligt att vara anställd hos oss om man är kvinna eller från ett annat land?

Det blev snabbt tydligt att rekryteringen var ett område som måste ses över. Och plötsligt dök det upp fler och fler kvinnor på intervjuer och tester.

– Vi tog fram en modell som visar vilka krav vi har, vilka som har klarat av dem och vem som passar som brandman hos oss. När vi anställde förra året var nio av nitton rekryter kvinnor som kom in på precis samma villkor som männen. Det ryktas i branschen om att man måste kvotera för att det ska ske, men det stämmer inte.

Nytt traineeprogram

I dag är 10 procent av brandmännen och 40 procent av brandingenjörerna kvinnor. Högsta ledningen har ända sedan Per Widlundh började varit jämställd.

– Däremot har vi inte lyckats bemanna de operativa befälsnivåerna. Vi har många duktiga och kompetenta brandmän av båda könen, men få sökande till våra befälstjänster. Jag tror att det ibland handlar om att man inte vill utsätta sig för ytterligare en period av granskning och ifrågasättande av sina kollegor.

Från och med i år inför därför Räddningstjänsten Syd ett traineeprogram för befäl där de som vill ges möjlighet att under en längre period förbereda sig och prova på vad det innebär att gå in i den operativa strukturen innan de påbörjar en utbildning. Målet är att bli numerärt jämställda.

– Det hoppas vi mycket på. Jämställdhet och mångfald i organisationen ger effekt i alla led och har bland annat underlättat vårt förebyggande arbete. Jag är jättestolt över allt vi har åstadkommit, men egentligen är det inte så märkvärdigt. Det gäller att ta tag i frågan, vara uthållig och ha en ledning som efterfrågar förändring.

En annan viktig förutsättning är att ha en politisk ledning som stöttar även när det blåser, vilket jag har haft.

Per Widlundh

Ålder: 61 år

Yrke: Förbundsdirektör på Räddningstjänsten Syd, sedan januari
pensionär

Aktuell: Pådrivande kraft i att skapa en jämställd räddningstjänst

Nummer 1—2017

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 1—2017.