Annons

Du är här

Green Highway – en ny fossilbränslefri transportkorridor

Publicerad15 februari 2017  Text Nathalie Borgman

Experten case

I SÖT-regionen, Sundsvall, Östersund och Trondheim, satsas det bokstavligen på att bana väg för fossilfria transporter genom Green Highway, en 450 kilometer lång fossilbränslefri transportkorridor mellan Sverige och Norge. År 2018 ska det gå att både tanka el, biogas och vätgas på sträckan.

År 2013 var Estland först ut i världen med ett rikstäckande snabbladdningsnät, i december 2015 toppade en elbil listan över Danmarks mest sålda bilar och Norge har länge varit ledande när det gäller konsumtion av elbilar.

I Sverige går utvecklingen lite långsammare, men intresset börjar ta fart; under 2015 mer än fördubblades försäljningen av elbilar. Regeringen har som målsättning att det ska finnas 150 000 elbilar i Sverige år 2020 – idag finns cirka 27 000 – och försäljningen ökar exponentiellt. Fler elbilar förutsätter fler laddare – men frågan är vem som kommer att bana vägen för den andra, bilen eller laddaren?

I SÖT-regionen, Sundsvall, Östersund och Trondheim, satsas det bokstavligen på att bana väg för fossilfria transporter genom Green Highway, en 450 kilometer lång fossilbränslefri transportkorridor mellan Sverige och Norge. År 2018 ska det gå att både tanka el, biogas och vätgas på sträckan.

– Vi konsumerar enorma mängder olja i världen, säger Johan Öhrnell, projektledare för Green Highway, Sundsvall kommun. Att ersätta alla fossila bränslen med ett enda drivmedel, till exempel el, är omöjligt. Därför satsar vi på att införa flera fossilbränslefria bränslen på Green Highway.

Projektet driver utvecklingsarbetet framåt, men står inte för någon fysisk byggnation.

– Vi jobbar med affärsutveckling och ser till att rätt aktörer hittar varandra och kan förverkliga sina idéer. Idag är det till exempel möjligt att tanka sex fordon med biogas samtidigt i Sundsvall. Det är en direkt följd av att Green Highway har varit engagerade i att påverka utvecklingen av marknaden lokalt.

Nya drivmedel, nya brandrisker

Ett nygammalt drivmedel, vätgas, har intresserat fordonstillverkare under det senaste decenniet. Vätgas är den vanligaste gasen inom många industrier – men nu börjar den även leta sig ut på vägarna i form av vätgasdrivna fordon. Det medför nya risker, men troligtvis inte fler än exempelvis bensin.

– Ta kemin i skolan till exempel. Där får man labba med vätgas, men inte med bensin för det är alldeles för farligt, säger Björn Aronson, verksamhetsledare för den ideella föreningen Vätgas Sverige.

Föreningen arbetar för att underlätta en introduktion av vätgas- och bränsleceller i samhället. Han menar att vätgasen som används på laddningsstationer inte kommer att reagera med syre, som vätgas annars kan göra vid vissa temperaturer. Om gasen släpps ut i luften händer inte mycket, förutom att den stiger upp i atmosfären i hög fart.

– Bensinångor är 22 gånger brandfarligare än vätgasångor, fortsätter han. Men vätgas är färglös och luktfri, så ett sätt att upptäcka den vid brand är att använda värmekameror. Trots mindre brandrisker är det viktigt att räddningstjänstpersonal utbildas i hur gasen beter sig.

Laddstolar först ut

Ett drivmedel som redan etablerats på Green Highway är el. Bara i området runt Sundsvall har Sundsvall Elnät, en samarbetspartner till Green Highway, satt ut 45 laddstolpar. Daniel Petrovic, tidigare projektledare på Sundsvall Elnät, har arbetat med projektet.

– Brandrisken är självklart en viktig fråga, men den har aldrig stått särskilt högt på agendan eftersom riskerna för brand vid laddning av el är väldigt små. Vi har inte haft något fall av brand under de tre år stationerna har funnits.

Samtidigt är inget riskfritt, menar han. En brandrisk är att batteriet blir överhettat, men att ladda bilen går att jämföra med att ladda mobilen – risken finns att batteriet börjar brinna, men hur många gånger har det hänt?

– Mobilbatterier som exploderar eller börjar brinna får stora rubriker i media, precis som bränder orsakade av elbilsbatterier. Men bensin- och dieselolyckor får vi sällan läsa om – de har inte lika stort nyhetsvärde fast de är många fler.

De flesta laddningsstationer i Sundsvallsområdet står utomhus, förutom ett fåtal som finns i parkeringshus utrustade med sprinklersystem. I staden har även andra generationens laddstolpar satts ut, som är både snabbare och kraftfullare.

– Ett av våra mål var att det skulle finnas möjlighet att köra fossilfritt på Green Highway 2018, och det har vi redan uppnått, säger Johan Öhrnell. Nu jobbar vi för att få ut fler fossilbränslefria transportmedel snabbare än planerat, och förhoppningsvis medför det både mindre miljöpåverkan och färre bränder.

Green Highway

Den 450 långa transportkorridoren Green Highway är ett samarbete mellan SÖT-kommunerna Sundsvall, Östersund och Trondheim tillsammans med partners och medaktörer. Målet är att sträckan ska främja affärsmöjligheter, hållbar tillväxt, minskad miljöpåverkan samt vara en attraktiv miljö för turister och boende. I området finns bra tillgång till förnyelsebara energikällor som biomassa från skog och elektricitet från vind och vatten, vilket ger goda förutsättningar för att skapa ett hållbart transportsystem.

Vätgas

Idag används vätgas främst inom industrin men blir allt vanligare som transportmedel. Gasen är en energibärare precis som elektricitet och kan lagra, transportera och tillhandahålla energi.

I elmotorer kan vätgas användas som energi i bränsleceller, som är en energiomvandlare som gör om vätgasens kemiska energi till elektricitet och värme. Restprodukten är rent vatten, eftersom syre från luften används i processen. Bränsle-celler kan ersätta förbränningsmotorer i fordon, användas för energi-försörjning till hus, samt i mindre enheter som mobiltelefoner, datorer eller kraftaggregat till fritidsbåtar.

Nummer 1—2017

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 1—2017.