Annons

Du är här

Fråga experten: Vad ska jag tänka på när jag installerar laddningsplatser?

Publicerad15 februari 2017  Text Jan Berggren

Experten

Jag är handlare och tänker installera grön el för våra kunder så att de kan snabbladda sina elbilar under tiden de handlar hos oss. Vad ska jag tänka på då?

Svar/

Om man som näringsidkare vill ordna laddnings­platser för kunder och deras elbilar måste detta planeras med omsorg. Oftast kan den befintliga elanläggningen utökas med några elladdningsplatser för underhållsladdning eftersom det normalt sett brukar finnas belastningsutrymme för detta. Det är också viktigt att se över placeringen av laddstationerna, med tanke på en eventuell bilbrand.

Laddningsstationerna måste även vara projekterade för denna typ av strömuttag. Vanliga vägguttag kan inte användas eftersom de varken är testade eller avsedda för att belastas med den ström som en elbil kräver, utan bara cirka 8–10 ampere. Används vanliga vägguttag kommer de inom kort att smälta ner och antändas och i värsta fall starta en brand. Den här typen av brandrisk är ännu mer riskabel i privatbostäder där vägguttagen vanligtvis sitter på garagevägg och husfasad. Ett brandtillbud här kan få förödande följder eftersom branden kan spridas via fasaden upp till takkonstruktionen och utveckla en storbrand. 

Om man ska erbjuda snabbladdningsstationer måste man göra en grundlig utredning för att säkerställa leveransmöjligheter från elleverantören samt vilken yta som måste avsättas för att skapa en säker laddningsstation med tanke på brand och explosionsrisk. I de flesta fall krävs en separat transformator­station eftersom varje laddningscentral förbrukar upp till 250 ampere ström. Att uppgradera sin elanläggning för att erbjuda den här tjänsten kan bli riktigt kostsamt.

Ett alternativ är att hitta en lämplig effektövervakning/lastbalansering, där lasterna balanseras beroende på uttagen effekt per tidsenhet. En effektövervakning kan även vara en fördel när det gäller att upprätthålla en jämnare lastfördelning inom en anläggning. Montage av effektövervakning varierar beroende på typ av anläggning.

Om målet är att anordna laddningsplatser i parkeringshus, framförallt i underjordiska garage, bör man diskutera sina planer med räddningstjänsten. Om laddningsplatserna placeras längst ner och längst in i garaget försvårar det vid en släckinsats av en batteribrand i samband med laddningen. Räddningstjänstens fordon kan inte ta sig fram till brandplatsen och det blir omöjligt för brandmännen att orientera sig på grund av röken. 

När litiumjonbatterier brinner utvecklas en härdsmälta som är mycket svårsläckt och brandhärden utvecklar så hög temperatur att risken för att byggnadskonstruktionen tappar sin hållfasthet är påtaglig. Släckvattnet för även med sig stora mängder toxiska ämnen som följer med ut i dagvattensystemet. För att förebygga dessa konsekvenser bör kravet vara att elbilarnas laddningsplatser ska placeras så nära utfarten som möjligt och utrustas med sprinklersystem.

Jan Berggren

Jan Berggren
Elektriska Nämnden

Elektriska Nämndens syfte är att förebygga person- och egendomsskador samt att reducera konsekvenserna vid driftavbrott. 

Nummer 1—2017

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 1—2017.