Annons

Du är här

Snabb insats räddade ovärderliga museiföremål

Publicerad10 februari 2017  Text Karin Wandrell

Brandplats

I slutet av januari utbröt en brand i en verkstadslokal i källaren på Sjöhistoriska museet i Stockholm. En restvärdeledare var snabbt på plats för att rädda de värdefulla föremålen och sätta in lämpliga åtgärder.

Det var en fullt utvecklad brand som mötte räddningstjänsten på eftermiddagen den 27 januari. Ett tjugotal brandmän och rökdykare fanns på plats liksom restvärdeledare Tony Kullman från Brandskyddsföreningens Restvärderäddning. Redan under tiden släckningsarbetet pågick började han arbetet med att rädda de värdefulla föremålen i museets lokaler.

Rök, sot, fukt och andra frätande ämnen kan utgöra minst lika stor fara som branden i sig för ömtåliga konstföremål och inventarier.

– Det var viktigt att snabbt bedöma läget och bestämma vilka åtgärder som skulle sättas in. Det slutade med att vi sög bort vattnet efter brandsläckningen, ventilerade ut röken och neutraliserade frätande ämnen i luften, säger Tony Kullman. Dessutom sänktes luftfuktigheten för att inte orsaka rostangrepp på metallytorna och soten torkades bort.

Ovärderlig samling

Restvärderäddningsinsatsen pågick i nästan sex timmar och var avgörande för att museet skulle kunna hålla öppet redan nästa dag.

– Museisamlingen är unik, ovärderlig och ömtålig och den går inte att ersätta, säger Maths Rigelius, fastighets- och säkerhetsstrateg vid Statens maritima museer. Därför känns det väldigt bra att hela den brandskyddskedja som byggts upp och övats fungerade också i praktiken. Jag tycker att alla inblandade har gjort en mycket god insats. Tack vare Restvärderäddningens insatser kunde skadorna begränsas till enbart ersättningsbart material vilket känns som en stor trygghet.