Annons

Du är här

SBA ska belönas

Publicerad2 december 2016  Text Nathalie Borgman

Branschen

Ett hett ämne på årets Brandskyddsledardag var ansvar vid tillsynsarbete. Ett bra Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är inte bara en fördel vid en tillsyn – det kan även vara fördelaktigt när det gäller försäkringsavtal.

Den 14 maj 2016 befann 13 000 artister med tillhörande scenpersonal, 2 000 journalister, 1 828 lampor och 143 kilometer kabel i Globens arenor – för att nämna ett fåtal faktorer som påverkade säkerhetsarbetet med finalen av Eurovision Song Contest. I samma område, cirka fem månader senare, arrangeras årets Brandskyddsledardag och passande nog är Sebastian »Tabbe« Tabrizzi, Head of Security på Eurovision Song Contest, dagens första talare. Han börjar med att fråga hur många av dagens deltagare som vet vad Eurovision Song Contest är – alla räcker upp handen. 

– Jag trodde att jag visste vad Eurovision är, säger han. Det gjorde jag inte. Vi pratar om sex veckor med tusentals människor i omlopp och transporter dygnet runt. Den största utmaningen var utan tvekan så mycket folk under lång tid. 

För att få många inblandade parter att samverka, och inse vikten av säkerhet, insåg Tabbe Tabrizzis arbetsgrupp att »säkerhet« inte kunde vara en gren i organisationsträdet. 

– Säkerhet behöver genomsyra hela organisationen, inte bara vara en punkt inom den, fortsätter Tabbe Tabrizzi. Det fick vi också gehör för vilket var en viktig anledning till att arbetet blev lyckat. Ett annat bra beslut var att alla fick en »tvåa«. Om någon blir sjuk, utarbetad eller av någon anledning inte kan jobba finns det alltid en annan person som backar upp – något som är livsviktigt i ett så pass intensivt projekt. 

Att våga säga »jag är trött« och inte sympatijobba när kollegan arbetar är viktiga ingredienser för att säkerhetsarbetet ska fortlöpa effektivt, menar Tabbe Tabrizzi. Och just ärlighet och transparens är nyckelord som även Michael Englund, säkerhetschef för Globen Arenas, menar var grundläggande för arbetet under Eurovision. 

– En ljudtekniker från Azerbajdzan undrade till exempel varför det inte stod en kille med en AK-47:a i dörren till Globen. Vi fick så många frågor från olika människor konstant. Därför började vi varje dag med att träffa produktionen för att svara på säkerhetsfrågor. 

Nya hot kräver nya åtgärder  

Vid samma tidpunkt som attentatet i Bryssel, den 22 mars klockan 8.45, satt Michael Englund i möte med Säkerhetspolisen inför Eurovision. Terrorhotet är aktuellt på ett helt annat sätt idag än för fem år sedan, menar han. Då vågade ingen i Sverige prata om terror på grund av risken att skrämma kunder. I arbetet mot terror är bland annat  kameraövervakning vid stora event viktigt, menar han. 

– Jag är den första att värna om den personliga integriteten, men vi måste först och främst skydda våra skyddsobjekt. För att driva ett evenemang som Eurovision måste man ha bevakning dygnet runt plus kameraövervakning. 

Även Tommy Sköld från Projsec, som berättade om praktiska lösningar på hur säkerhet och brandskydd kan kombineras, tog upp hotet av terror och vikten av bevakning. 

– Säg att vi har gjort det vattentätt för en terrorist att inte komma in vid ett evenemang – vad händer då om någon sätter igång ett utrymningslarm och hotet väntar därute i form av en sprängladdning? Civila spanare som håller koll på närområdet är en åtgärd mot ett sådant scenario.  

Sedan begreppet »brandsyn« skrotades har räddningstjänsten fått ändra på sitt myndighetsutövandet mot den enskilde. Björn Johansson från Räddningstjänsten i Karlstadsregionen och Lars-Erik Billström från Karlstad kommun diskuterade hur tillsynsarbetet fungerar efter omställningen. Båda håller med om att kompetensen på tillsynsförättare måste höjas. 

– Vi behöver färre personer som gör fler tillsyner så att bedömningen kan ske på samma grunder, säger Björn Johansson. Det är viktigt att tillsynsmyndigheten har kunskap så att personen inte ställer krav på saker den inte har koll på som kostar miljoner. Dessutom är det viktigt att hålla distansen. Tillsynsförättare kan inte bli polare med nyttjaren efter fem minuter – då blir det svårare att ställa krav. 

– Det handlar om utbildning, säger Lars-Erik Billström. Kompetensen på den som utför en tillsyn behöver höjas. Men som fastighetsägare har du också ett ansvar, du kan göra en egen tillsyn innan tillsynsförättaren kommer så att du själv har koll – men det är självklart en kostnads- och nyttofråga. 

Att ha ett bra SBA, systematiskt brandskyddsarbete, är inte bara en fördel när tillsynsförättaren knackar på dörren – det är även fördelaktigt när det gäller försäkringsavtal. Pia Ljunggren jobbar på Brandskyddsföreningen, men arbetade tidigare 20 år i försäkringsbranschen. 

– Försäkringsbolag utövar ingen tillsyn, däremot gör de en riskbedömning, säger hon. Jobbar man bra med SBA ska det belönas med en bättre premie. 

Pia Ljunggren uppmanar även till att ha en arbetskultur där det är okej att rapportera olyckor så att de upptäcks och kan förebyggas. 

– En gång besökte jag ett industriföretag där en skylt med texten »Här har vi inte haft en olycka på 300 dagar« var upphängd framför maskinrummet. Vem vågar rapportera en olycka då? 

Nyttan av forskning 

Mordfrekvensen i USA minskade med 50 procent under 1990-talet – förändringen antogs bero på ökade fängelsedomar, hårdare vapenkontroller och ett ökat antal poliser – men forskning visar på en helt annan, mycket mer komplex förklaring. Den största orsaken visade sig vara liberaliseringen av abortlagstiftningen i USA under 1970-talet. De blivande förbrytarna föddes helt enkelt aldrig. Forskning kan onekligen ge nya insikter, men är den till nytta för brandskyddsledare? 

Thomas Gell, chef för Kunskapscentrum på Brandskyddsföreningen, berättade om flera exempel där forskningen gett förvånande insikter. Han tar bland annat upp en pågående studie om självslocknande cigaretter. Sedan 2011 finns det krav på att cigaretter som säljs inom EU ska vara självslocknande, men svensk forskning visar att många så kallade RIP-cigaretter ändå glöder sin fulla längd på stoppade möbelkombinationer. 

– Det beror på att provningsmetoden som bestämmer om ett cigarettmärke är självslocknande inte är representativt för verkligheten, säger Thomas Gell. Eftersom cigaretter är en vanlig orsak till brand är det här nyttig vetskap när det gäller förebyggande arbete i alla verksamheter. 

Någon som har arbetat hårt med förebyggande arbete mot brand är Wilhelm Hardt från det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder i Norrköping. 

– Jag frågade mig hur vi skulle implementera ett fungerade SBA i 300 byggnader som ingen hade koll på, berättar Wilhelm Hardt. Vi började med att reda ut vilka byggnader som behövde vad och tog fram brandskyddsdokument för varje byggnad. Därefter inventerade vi byggnaderna, tog fram bristlistor och lät entreprenörer åtgärda felen. 

Därefter införde han årliga dokumenterade kontroller och lät utbilda bovärdarna i att sköta det systematiska brandskyddsarbetet. 

– En av framgångsfaktorerna var just att engagera medarbetarna – utbilda och ge ansvar. En annan förutsättning var stödet från ledningen som förstod vikten av ett bra SBA. 

Kommunikationen till hyresgästerna har varit nödvändigt i arbetet, menar Wilhelm Hardt. Det bor cirka 30 000 personer i Hyresbostäders hus och antalet nationaliteter är många. 

– Språkkunskaper bland medarbetarna är viktigt, säger han. Vi har även satt upp informationsblad i varje trapphus som består av lite text och många illustrationer för att nå alla hyresgäster. 

Årets Eldsjäl

Dagen avslutades med utdelningen av  Årets Eldsjäl 2016. Det är många deltagare och föreläsare på Brandskyddsledar­dagen som bidrar till att brandskyddsarbetet i organisationer drivs framåt, men en som särskilt utmärkte sig i år var vinnaren, Karl-Erik Andersson, projektledare inom Safety and Security på Scandics hotell. 

– Jag är förbaskat glad! Scandics mål är att bli världsbäst inom brandsäkerhet och vi har redan lyckas certifiera mer än hälften av alla hotell. Det här är ett kvitto på att det man gör är betydande!

Årets eldsjäl

Läs mer om Karl-Erik Andersson och hans arbete i följande artikel:

Nummer 6—2016

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 6—2016.