Annons

Du är här

En tredjedel av alla villabränder orsakas av eldstäder

Publicerad2 december 2016  Text Annika Möllström

Bostadsbränder

Varje år inträffar 400 allvarliga eldstadsrelaterade bränder och 600 sotbränder i villor. Många sker på grund av övereldning eller för att eldstäderna är bristfälligt monterade och installerade.

– Många bränder i kaminer och liknande eldstäder beror på övereldning. Det betyder helt enkelt att man eldar med för mycket ved under längre tid än eldstaden är anpassad för, säger Johan Schön som är teknisk konsulent på Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. 

Det är också vanligt att eldstäderna har brister i montering och installation. År 2015 fanns det 1,8 miljoner eldstäder installerade i svenska hushåll och en alltför stor andel får anmärkningar i besiktningen. Idag är det vanligt att eldstäder köps på internet och då saknas ofta monteringsanvisningar som är anpassade efter svenska förhållanden. Kunskapen om de svenska normerna varierar också hos installatörerna. 

– Det är vanligt att eldstäder installeras på samma sätt som i andra länder. Den stora skillnaden är att många andra länder har tegelhus med obrännbart material. I Sverige bygger vi oftast med brännbara material, fortsätter Johan Schön. 

Kaminer ger bra stödvärme

Den som vill ha en eldstad för att värma upp ett helt hus behöver en tyngre eldstad med mycket stenmaterial som kan lagra och avge mycket värme över tid. De är ofta mer effektiva och säkrare än kaminer i gjutjärn och plåt. En kamin kan å andra sidan snabbt bli varm och ger stödvärme kortare stunder. För en kamin som används för att värma ett rum är tumregeln att elda i max fyra timmar, för att sedan låta kaminen svalna i fyra timmar. Annars kan det bli för varmt i skorstenen, och det uppstår risk för överhettning av intilliggande brännbart material. För att kontrollera temperaturen på röken i skorstenen kan man köpa en rökgastermometer. 

– Att inte ha en rökgastermometer är som att sakna hastighetsmätare på bilen. Det är också bra att skaffa en fuktmätare för veden, säger Björn Björkman på Brandskyddsföreningen. 

Fuktmätare och rökgasmätare underlättar

Med fuktmätaren kontrollerar du att veden innehåller max 15 procent fukt för att undvika tjärbildning som kan leda till sotbrand i skorstenen. Det är också viktigt att eldstaden och skorstenen passar ihop, både med tanke på rökgastemperatur och storlek på rökkanalsarean. 

–  Äldre skorstenar är vanligtvis anpassade för 350 graders värme, och då är det lagom att lägga på tre kilo ved per timme, säger Björn Björkman. 

När eldningen är över är det också viktigt att förvara askan på rätt sätt för att undvika att en brand uppstår. 

– Aska kan vara varm i upp till fem dagar. Därför måste du förvara askan i en plåthink med plåtlock. Du ska inte lägga den i en papperspåse, ställa den nära en brännbar vägg eller på ett brännbart golv!

Nummer 6—2016

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 6—2016.