Annons

Du är här

Kom ihåg att testa din brandvarnare regelbundet!

Glöm inte att testa brandvarnarna!

Publicerad25 november 2016  Text Karin Wandrell

Bostadsbränder

Första advent närmar sig och med den startar också den månad på året då det brinner mest i våra hem. Ta det säkra före det osäkra och testa brandvarnarna redan i dag.

Den 1 december varje år infaller Brandvarnardagen efter ett beslut i nordiska ministerrådet. Det uppmärksammas bland annat genom olika aktiviteter i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB, kampanj Aktiv mot brand.

När man testar brandvarnarna försäkrar man sig egentligen om två saker – att batteriet fortfarande har kraft och att brandvarnaren tjuter som den ska. Även om pipandet kan upplevas som störande är det en utrymningssignal och det är viktigt att den fungerar. Dammsug gärna brandvarnarna regelbundet, och alltid i samband med batteribyte, med en mjuk borste och torka av utvändigt med en lätt fuktad trasa.

Hjälpmedel finns

För den som hör dåligt finns det hjälpmedel som förstärker brandvarnarens signal så att det går att uppfatta larmet. Det finns också optiska hjälpmedel som gör att en lampa blinkar när larmet går och apparater som ger ifrån sig vibrationer.

Under advent, jul- och nyårshelgen är tända ljus en stor brandfara hemma. Ta därför för vana att alltid kolla att ljusen är släckta när du lämnar ett rum. Utöver brandvarnare bör man även ha en handbrandsläckare och brandfilt hemma. Det är en billig livförsäkring och kan vara skillnaden mellan en liten olycka och en stor brand.

Testa brandvarnarna

Kom ihåg att testa din brandvarnare:    

  • en gång i månaden för att se att de fungerar
  • när du har satt upp en ny brandvarnare
  • när du har bytt batteri
  • efter rengöring
  • när du har varit bortrest en längre period
  • på Brandvarnardagen 1 december