Annons

Du är här

Nytt medlemskap i Brandskyddsföreningen

Publicerad16 november 2016  Text Nadine Jones Pioud

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen strävar efter att påverka politiker, organisationer och myndigheter att lyfta och prioritera brandskyddsfrågorna i samhället. Men föreningen hoppas också att fler ska vilja dela visionen om ett brandsäkrare Sverige och vara delaktiga i att sprida information kring brandskydd och stödja föreningens arbete.

Som opartisk opinionsbildare utvecklar och sprider Brandskyddsföreningen kunskap om brandskydd. Tillsammans med sina 22 regionala föreningar är det en rikstäckande organisation som håller utbildningar och driver informationskampanjer inom brandskydd för olika målgrupper och intressenter över hela landet. Brandskyddsföreningen håller också på med ett förändringsarbete och har bland annat skapat  Kunskapscentrum Brandsäkerhet för att påbörja förflyttningen från att vara en utbildningsorganisation till att bli en kunskapsorganisation. En effekt av detta kommer att vara att man ser över vilka målgrupper man vänder sig till och vilka frågor som blir viktiga att driva i ett längre perspektiv.

Nytt medlemskap

Ett annat område som ses över är medlemskapet. Det kommer att renodlas och tydliggöras, bland annat genom att skilja på medlems- respektive kundbegreppet – och i förlängningen sära på medlemsförmåner och kundrabatter.

Som medlem ska man framöver kunna betala en låg medlemsavgift och därmed få tillgång till en uppsjö av medlemsförmåner. Som kund däremot kan man till exempel köpa utbildningar eller utbildningsmaterial och därmed få kundrabatter beroende på hur trogen kund man är. Man behöver dock inte vara medlem för att vara kund och vice versa.

Fortsatt låg medlemsavgift

Den låga medlemsavgiften på 420 kr/år blir kvar och kommer att vara densamma för alla medlemmar. Men medlemsförmånerna blir desto fler. Förutom de som redan nu ingår som till exempel en prenumeration på tidningen BrandSäkert, digitala nyhetsbrev, inbjudningar till olika utbildningar med mera kommer det nya medlemskapet att innehålla många nya förmåner. Läs mer om dessa i faktarutan bredvid artikeln.

Det nya medlemskapet med de nya medlemsförmånerna kommer att träda i kraft under 2017–2018.

Förmåner i det nya medlemskapet

  • Tillgång till annars låsta delar av webben
  • Personliga sidor på webben med innehåll genererat efter intresse
  • Tillgång till forskningsrapporter, statistik och analyser samt normer och riktlinjer
  • Inbjudningar till seminarier, föreläsningar och konferenser
  • RSS-flöden med relevanta nyheter för just dig
  • Möjlighet att påverka Brandskyddsföreningens arbete genom att ingå i arbetsgrupper, referensgrupper, nätverk och projekt
  • Möjlighet att delta i medlemsträffar och nätverk för erfarenhetsutbyten
  • Slutet chatforum på webben, endast för medlemmar

Och mycket mer…