Annons

Du är här

Ett helt nytt representantskap 2017

Publicerad11 november 2016  Text Nadine Jones Pioud

Brandskyddsföreningen

Under nästa år kommer Brandskyddsföreningen att jobba med att hitta nya former för mötet och framöver bjuda in till ett helt nytt representantskap.

I oktober höll Brandskyddsföreningen sitt representantskap i sina nya lokaler i Liljeholmen. Agendan på representantskapet var Brandskyddsföreningens nya Kunskapscentrum där Thomas Gell, chef för Kunskapscentrum Brandsäkerhet och Theo Hammar, kommunikationschef, diskuterade Brandskyddsföreningens förflyttning från att vara en utbildningsorganisation till att bli en kunskapsorganisation och hur detta påverkar föreningens opinions- och påverkansarbete.

Under mötet togs också Projekt Fenix upp  - det stora omorganisationsprojekt som Brandskyddsföreningen genomför. Caroline Fellbom Franke, Brandskyddsföreningens nya förenings- och bolagsjurist, samt projektledare för Fenix, berättade om Fenix, vad syftet med projektet är, framtida målbild och utmaningar framöver.

Som sista punkt på agendan talade generalsekreterare Anders Bergqvist om hur man tänkt kring framtida representantskap i Brandskyddsföreningen. Istället för att ha två möten per år kommer man istället att satsa stort på ett möte under hösten.

Några av deltagarnas önskemål var att bredda målgruppen som bjuds in och välkomna externa intressenter i större utsträckning beroende på diskussionsämne. Andra önskemål var att öka interaktiviteten och delaktigheten på mötena samt möjliggöra för en fortsatt debatt och dialog mellan mötestillfällena. En idé om att förlänga mötet från lunch till lunch fanns också och då hålla parallella seminarier och workshops med extern talare och debattörer.

Bakgrund

Brandskyddsföreningens Representantskap skapades som ett rådgivande och relationsskapande forum. Brandskyddsföreningens styrelse skulle få en bättre relation till föreningens medlemmar och representantskapet skulle vara rådgivande till styrelsen inför kommande period.

På representantskapet brukar Brandskyddsföreningen presentera styrelsens strateghiska inriktning, framtida planer och projekt och pågående utvecklingsarbeten.  Representantskapsmötet gör det också möjligt att inhämta synpunkter och tankar från Brandskyddsföreningens medlemmar. Sammanlagt bjuds i dagsläget 35 personer/företag in till representantskapet.