Annons

Du är här

Gymnasieelev sitter i en fåtölj framför stora fönster.
Det stora torget är skolans hjärta. Här flödar ljuset och de stora fåtöljerna avskärmar från oljud.

Trygg skolmiljö inspirerad av moderna arbetsplatser

Publicerad21 oktober 2016  Text Lina Zommorodi

Skola

På den kommunala gymnasieskolan YBC i Nacka utanför Stockholm fungerar ett stort torg som skolans centrum. Glasväggar och generöst med ljusinsläpp har skapat en miljö där eleverna trivs.

Ljuset skiner in lektionssalen från de stora fönstren. Samma ljus flödar vidare in på torget, den allmänna ytan innanför klassrummen via fönsterväggarna. På gymnasie­skolan YBC i Nacka utanför Stockholm är det glas som gäller.

– Jag tror inte på stängda ytor, långa korri­dorer, skrymslen och vrår. Man ska se varandra. Det absolut viktigaste för en trygg och säker skolmiljö handlar om att vara en synlig och nära skola, säger Oskar Sjögren, rektor.

På YBC fungerar ett stort torg som skolans centrum. Härifrån ser man in i nästan alla undervisningssalar, liksom till personalrum och skolledningens kontor. Det finns också gemensamma kaffeautomater på varje våningsplan som är till för lärare, elever, skolledning och besökare.

– Som rektor är det härligt att se vad alla har för sig och alla vet också vem jag är. Hela tanken är att vi ska vara tillsammans. Det skapar en gemenskap mellan alla på skolan som jag tror är bättre än ett vi och dem-tänk, säger han och fortsätter:

– Gemensamma utrymmen gör att lärare kan lyssna av samtalen mellan eleverna, snappa upp om vad och hur de pratar med varandra. Och också direkt reagera på sådant som inte hör hemma i skolmiljön, till exempel på sådant som ligger utanför vår värdegrund. 

Uttänkta utrymmen

Samtidigt som en klass har lektion i ett av klassrummen sitter en annan i stora snurrbara fåtöljer och har grupparbeten i den öppna ytan. Möblerna är funktionsbaserade för att vara ljuddämpande och formade för att inte störande ljud ska nå fram. Andra elever flyttar omkring rullbara stolar från andra utrymmen. Det här är långt ifrån den bild som vanligtvis associeras med kommunal gymnasieskola.

– Alla tror att vi är en friskola, för att vi heter det vi heter och sitter där vi sitter. Men det var coolt av Nacka kommun att bygga en ny gymnasieskola som var så nytänkande och annorlunda.

Skolan byggdes 2008. Huset, som kallas Kunskapsgallerian, inrymmer tre olika gymnasieskolor, och alla utrymmen är uttänkta just för deras specifika verksamhet. Men i modern tappning. Arkitekterna använde sig av Brottsförebyggande rådet, BRÅ, som en viktig kugge i utformningen av just YBC.

– Det var inte bara en glad arkitekt som satt på ett kontor och ritade ett snyggt hus. Man utgick från frågor som till exempel: var sker våld i skolan? Jo, nästan alltid i stängda utrymmen och kring skåpen. Vi har minimalt med skymda utrymmen och skåpen är placerade framför mitt kontor och receptionen.

Modern miljö

Oskar Sjögren har varit rektor på skolan i fem år. Under de åren har han aldrig upplevt problem med bråk eller slagsmål, klotter eller förstörelse.

– Vi har 465 elever på skolan som kommer från olika bakgrunder, men vi har haft väldigt lite stök. Jag hävdar att våra lokaler påverkar mycket. Eleverna trivs i miljön och vi ser varandra. Problemen uppstår där elever bara hänger, i icke-utrymmen. När utrymmena används hela tiden, när vi alltid ser vilka som gör vad, minskar riskerna.

Visst kan glasväggar vara distraherande för vissa elever när man alltid ser rörelse, erkänner Oskar Sjögren. Men fördelarna uppväger nackdelarna.

– Ungdomar är ju mer vana vid att det hela tiden händer saker, än vi som inte växte upp med det. Och vuxna sitter i öppna landskap på arbetsplatser. Varför ska man ha stängda salar på skolor? Jag tror inte på det som ett sätt att lära 2016. Det funkar inte så. Så klart måste det finnas en struktur med undervisningssalar och schema, men det kan vara på ett nytt sätt.

Små medel

Oskar Sjögren berättar att det är vanligt att elever stannar kvar i skolan efter lektionernas slut för att plugga.

– Vi har en ljus och kreativ skola som gör att man vill vara här. Det tror jag är bra ur ett utjämnande lika-tänk. Alla har inte samma förutsättningar hemma, alla kan inte sitta hemma och plugga i lugn och ro. Men kan vi, som skola, erbjuda det blir det mer lika förutsättningar till lika resultat. Det ser jag som väldigt positivt.

2015 blev Nackas kommunala skolor, YBC och Nacka gymnasium, högt rankade när Sveriges kommuner och landsting, SKL, redo­visade kommunernas resultat och resurser inom gymnasieskolan.

Samtidigt säger Oskar Sjögren att han tror att YBC inte behöver vara ett unikum vad gäller skolmiljö.

– Alla har förutsättningar att göra vissa förändringar. Jag tror att det är viktigt att tänka på vad som kan göras för att skapa mer gemenskap och ett större vi-sammanhang – oavsett om det gäller gemensamma raster, utrymmen eller kaffemaskin. Det skulle alla skolor kunna arbeta med.

Nummer 5—2016

Omslaget för BrandSäkert 5 2016
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2016.