Annons

Du är här

Hittills har cirka 900 studenter utexaminerats från Brandingenjörsprogrammet på LTH sedan starten 1986. Under festligheterna i slutet av september samlades några av dem återigen i Lund för att fira utbildningarna.

LTH tar studenten

Publicerad21 oktober 2016  Text Lina Zommorodi

Utbildning

Lunds Tekniska Högskola firar gånger tre. Stort grattis till brandingenjörsprogrammet 30 år, civilingenjörsprogrammet i riskhantering, 15 år och inte minst det internationella masterprogrammet i brandteknik, 5 år.

För 30 år sedan antogs den första studentkullen till brandingenjörsprogrammet vid LTH. Och det är 15 år sedan civilingenjörsprogrammet i riskhantering startade. Men inte nog med det; det internationella masterprogrammet i brandteknik, som delvis hålls på Lunds universitet, firar fem år. Under hösten har flera tillställningar ägt rum för att uppmärksamma dessa. I september hölls en branschdag där företag, räddningstjänster och kommuner hade möjlighet att träffa studenter. Även en konferens och en jubileumsfest arrangerades i anslutning till detta.

– Eftersom det finns brandingenjörer och riskhanteringsingenjörer inom en mängd olika branscher tror vi att det finns stora möjligheter att lära av varandra så ett av målen med konferensen var att bidra till att skapa en bred dialog mellan olika branscher, säger Henrik Hassel, programledare för riskhanteringsprogrammet.

Gjort avtryck

Brandingenjörsprogrammet drogs igång för att i huvudsak tillgodose räddningstjänstens behov, men kom mer att bli en ren ingenjörsutbildning som betytt väldigt mycket. Den innebar nämligen startskottet för en helt ny profession i Sverige som skulle komma att påverka Brandsverige på flera sätt.

– Med den kunskap som studenterna får fyller den ett stort glapp inom många andra sektorer utöver brandkåren, säger Robert Jönsson, i dag brandspecialist på Sweco, som var med och startade utbildningen och även var programledare fram till 2013. 

Utbildningen har höjt kunskapsnivån inom både konsultbranschen och räddningstjänsten. Den har lett till ett stort lyft inom fastighets- och anläggningsbranschen, inom myndigheter, kommuner och industrier.

Genom åren har den utvecklats för att följa samhällets förändringar och behov och räknas i dag som en av världens främsta brandingenjörsutbildningar. En anledning är att studenterna får utbildning och övningar i det arbete som faktiskt förväntas av dem i arbetslivet. Det som gör utbildningen unik är också att alla brandtekniska kunskaper knyts ihop på slutet och att studenterna får göra ett tillämpat arbete om brandskyddssystem i en industri och människors säkerhet i en byggnad.

– Att studenterna får besöka ett verkligt objekt och därefter studera dess problem samt hitta lösningar är mycket speciellt och gör att studenterna blir väl förberedda inför utmaningarna i arbetslivet, säger Daniel Nilsson, programledare för brandingenjörsutbildningen.  

Utöver detta pågår framstående forskning på LTH inom många brandtekniska områden, till exempel branddynamik, modellering, utrymning och riskhantering – och dessa forskare är även lärare på utbildningen.

Även Civilingenjörsprogrammet i riskhantering har utvecklats genom åren och gått från att titta kvantitativt på beräkningar utifrån ett tekniskt fokus, till att mer fokusera på mjukare aspekter även om programmet fortfarande har en kvantitativ bas. Det visar sig även i den forskning som bedrivs inom området på LTH som också kommit att rikta sig mer mot krishantering och sårbarhetsanalyser, snarare än processindustri. Det har gett synbara resultat.

– Våra studenter har gjort ett tydligt avtryck inom flera områden, exempelvis fysisk planering. Det behövs någon som håller ihop en riskanalys vid en planläggning av ett nytt område, presenterar resultatet och kommunicerar med experter; någon som fogar samman alla delar till en tydlig riskbild – och det är väldigt ofta någon av våra studenter, säger Henrik Hassel.

Många karriärvägar

Utexaminerade studenter från påbyggnadsutbildningen kommer till en växande bransch där de ofta jobbar på en kommun eller länsstyrelse, inom industrin, på försäkringsbolag, som konsulter, men fler och fler räddningstjänster rekryterar också riskhanteringsingenjörer för att arbeta med förebyggande frågor.

– Räddningstjänsten Syd har till exempel rekryterat riskhanteringsingenjörer med annan bakgrund än brand. Det tyder på att man ser kompetensen som viktig, säger Henrik Hassel.

Traditionellt har många alumner från brandingenjörsprogrammet hamnat hos räddningstjänsten, men majoriteten går i dag till brandkonsultföretag. På senare år är det även många som har blivit anställda inom industrin och på vanliga företag som behöver brand- och säkerhetsansvariga, till exempel IKEA och Volvo. Många åker också till Australien eller Nya Zeeland och jobbar ett par år. Att det finns ett stort behov av utbildningen är tydligt liksom att den öppnar upp för nya möjligheter.

– Utbildningen och kunskapen som studenterna får med sig möjliggör att vi kan bygga mer komplicerade byggnader, alltså den typen av byggnader som inte kan byggas med preskriptiv lagstiftning. Till exempel byggnader högre än 16 våningar och arenor, säger Daniel Nilsson.

I dag syns en förändring även bland studenterna då allt fler kvinnor lockas till brandingenjörsprogrammet, och en liknande utveckling märks även på riskhanteringsprogrammet.

– Andelen kvinnor har ökat och trenden är att fördelningen jämnas ut – och det är viktigt. Brand och risk lägger fokus på människors beteende och skiljer sig därför från många klassiska ingenjörsämnen, säger Robert Jönsson, som även var med och startade riskhanteringsprogrammet.

Dessutom har introduktionen av det internationella programmet lett till en mer mångkulturell miljö. Vissa kurser ges numera också gemensamt inom de tre programmen.

– Vi har fått en större internationalisering bland studenterna, men även på avdelningarna, där svenska och internationella studenter blandas vilket skapar ett ännu större kunskapsutbyte, säger Patrick van Hees, programföreståndare för master­programmet.

Jubilerande utbildningar på LTH

Brandingenjörs­programmet

En utbildning som ger både bred och djup kompetens inom brand- och räddningstjänstens område. Utbildningen omfattar 3,5 år och leder till en yrkesexamen på grundnivå som brandingenjör. Därefter går det att läsa vidare till exempelvis räddningsledare och civilingenjör, inom till exempel riskhantering.

Riskhanterings­programmet

En utbildning som ger både bred och djup kompetens inom brand- och räddningstjänstens område. Utbildningen omfattar 3,5 år och leder till en yrkesexamen på grundnivå som brandingenjör. Därefter går det att läsa vidare till exempelvis räddningsledare och civilingenjör, inom till exempel riskhantering.

Masterprogrammet i brandteknik

Ett tvåårigt internationellt utbildningsprogram som organiseras gemensamt av Gents universitet, Belgien, Lunds universitet och The University of Edinburgh, Storbritannien.

Brandteknik är ett tvärvetenskapligt område som sammankopplar byggnaders utformning och konstruktion, termokemiska processer i samband med brandtillväxt samt mänskligt beteende och riskbedömningar.

Nummer 5—2016

Omslaget för BrandSäkert 5 2016
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2016.