Annons

Du är här

Kunskap är vägen framåt

Publicerad21 oktober 2016  Text Lina Zommorodi

Brandplats

För att komma åt slarvigt och felaktigt hetarbete krävs en kunskapshöjning. Det finns därför ett stort behov av att titta på utbildningskonceptet gällande pedagogik, material och certifiering.

Sverige har i dag ungefär 326 000 personer som är certifierade att utföra Heta Arbeten. För att vara certifierad ska man genomgå en utbildning för att bland annat lära sig de regler och säkerhetsföreskrifter som ska följas för att undvika att det börjar brinna. 

Men trots certifiering var det ändå precis vad som hände den där augustidagen i Bergvik köpcenter.

– Det är generellt för låga krav för den här typen av arbete, säger Björn Wennerholm, VD och instruktör på utbildnings- och konsultföretaget Wennerholms Brandskola, som är en av de 428 arrangörerna av certifieringskursen i Heta Arbeten. Alla byggnader har olika konstruktioner och material, och det leder till stora skillnader. Därför handlar det om att kunna göra riskbedömningar utifrån dagens byggnadssätt och byggnadsmaterial. Ökad kunskap mini­merar riskerna.

Vanligt med brister

Kjell Edlund, skadespecialist, företags­skador på Folksam, är inne på samma spår. Han målar upp en nedslående bild av hur det ser ut på arbetsplatser. När Folksam har tittat generellt på skador i samband med Heta Arbeten visar det sig att det är vanligt att säkerhetsreglerna inte följs.

– Det handlar alltid om att det brister i någon säkerhetsrutin när det blir en skada. Genomgående är att hetarbetaren gör en dålig riskbedömning av sitt arbete, att man inte har en brandvakt eller inte skyddar angränsande byggnadsdelar, säger han. 

Uppdatera kunskap

Utifrån de brister som påvisas från arbetsplatser, menar Björn Wennerholm att det finns ett behov att titta på utbildnings­konceptet gällande pedagogik, material och certifiering. På så sätt kan antalet brister i arbetet minska.

– Utbildningen gör skillnad, men den måste uppdateras, säger Björn Wennerholm.

Han berättar att utbildningen i stort sett alltid har sett likadan ut. För att säkra att alla får samma utbildning kretsar utbildningen kring ett styrt program och utbildningsmaterial, där instruktören följer en presentation från start till mål. Det ger en kurs på 6,5 timmar, inkluderat ett praktiskt släckningsmoment, och avslutas med ett digi­talt certifieringstest.

– Det finns utrymme att skärpa upp kvalitetskraven genom svårare frågor i det digit­ala certifieringstestet. Att höja kompetensnivån på utbildarna skulle också kunna höja kvaliteten ute bland hetarbetarna, säger han och berättar att det är vanligt att utbildaren gör viss värdering av materialet utifrån sin egen kunskap och erfarenhet.

Så minskar brand­risken
i Heta Arbeten

 • Kontrollera metod, material och miljö
 • Beställare och utförare bör samspela; exempelvis informera om väggmaterial
 • Planera arbetet
 • Undersök dolda risker
 • Vidta förebyggande åtgärder enligt gällande säkerhetsregler
 • Håll rent på arbetsplatsen
 • Utfärda tillstånd
 • Kontrollera att all personal har adekvat utbildning, även den tillstånds­ansvarige och anlitad entreprenör eller anställd som utför eller bevakar arbetet

Vanliga brister kring Heta Arbeten

 • Säkerhetsregler följs inte
 • Bristande rutiner 
 • Dålig riskbedömning 
 • Dålig samordning från beställare till utförare
 • Dålig uppföljning på arbetsplatsen

Nummer 5—2016

Omslaget för BrandSäkert 5 2016
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2016.