Annons

Du är här

Ohälsa

Bygg en trygg värld

Publicerad21 oktober 2016  Text Lina Zommorodi

Skola

Att fånga upp tidiga signaler från unga personer som är på väg i en negativ riktning är en väg för att minska risken för skolbränder. Att våga se, höra och agera är grundstenar för att skapa en stabil miljö för unga. Det var även temat för konferensen Skolan brinner.

Anlagda bränder är ett stort samhällsproblem som varje år kostar miljardbelopp. Skolor är särskilt utsatta och de flesta skolbränder är anlagda. Men en anlagd brand inträffar sällan helt abrupt. Ofta har den föranletts av tidiga tecken såsom mindre incidenter, brott eller en brist på förtroende för samhälle och vuxenvärld.

Det finns en hel del att göra för att min­ska riskerna för anlagda bränder. Generellt handlar det om att inte ge möjlighet att anlägga en brand. Men det handlar också om att förstå hur unga personer tänker och känner och våga se, höra och agera på de där tidiga signalerna. Det är också temat för årets upplaga av konferensen Skolan brinner som hålls i november.

På följande sidor kan du läsa om tre v­ägar att gå, där det handlar om att skapa en trygg och ljus skolmiljö, vikten av vuxnas tydlighet, liksom att uppmärksamma de individer som mår psykiskt dåligt. Dessa är några av de föreläsningar som hålls under årets konferensdagar.

 

 

Läs alla artiklar i temat

 

Nummer 5—2016

Omslaget för BrandSäkert 5 2016
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2016.