Annons

Du är här

Lena Lind.

»Jag vill bygga en innovativ organisation«

Publicerad21 oktober 2016  Text Karin Wandrell

Medarbetaren

Lena Lind, vd för Brandskyddsföreningens Service AB och Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB, vill bygga en innovativ och anpassningsbar organisation som gör samhällsnytta.

Vad har du för bakgrund?

– I botten är jag civilekonom, men jag har en bred bakgrund och har jobbat i många olika branscher. Den röda tråden är att jag har arbetat mycket med utvecklingsarbete och drivits av att skapa rörelse framåt genom organisations-, verksamhets- och affärsutveckling. Jag har haft en ledarroll i drygt 25 år.

Vilken nytta har du av det i dag?

– Jag har sett många olika företag, organisationer och verksamheter vilket gör att jag har ett stort nätverk och lätt att benchmarka mot andra. Jag inspireras av hur andra människor och organisationer utvecklas och skapar lösningar. Det finns många referenspunkter som jag på något vis kan återkomma till och dra nytta av i vår verksamhet.

Vad innebär ditt uppdrag?

– Jag började för drygt två år sedan i ett skede där styrelsen i Brandskyddsföreningen konstaterat att omvärlden förändras i rask takt och att verksamheten behöver öka kraften och kompetensen i sitt utvecklingsarbete. Att skapa en företagskultur som andas ständig utveckling är ett av målen. Eftersom vi har ett mycket viktigt uppdrag gäller det för oss att hela tiden vara relevanta i det vi gör. Vi måste helt enkelt framtidssäkra vår verksamhet. Mitt uppdrag är att se till att vi blir en innovativ och anpassningsbar organisation som fortsätter att göra nytta. Vi ska vara moderna i vårt sätt att både producera och distribuera för att möta våra medlemsorganisationers och kunders behov när de förändras över tid.

Vilka är Brandskyddsföreningens viktigaste mål just nu?

– Fokus är att utveckla och sprida kunskap, tydligt ta ställning genom normer och regel­verk och driva opinion i frågor som leder mot ett brandsäkrare Sverige. För att lyckas behöver vi öka kännedomen om vår verksamhet. Vi arbetar bland annat med att förtydliga medlemskapet. Att utveckla relationerna med våra medlemsföretag är viktigt eftersom det ger oss förankring och trovärdighet när vi driver opinionsarbetet. Dessutom är det ett sätt för oss att hålla koll på vad som händer i omvärlden och se till att det vi gör ger avsedd effekt.

Vilka är planerna för framtiden?

– Dels jobbar vi med att få mer kraft i vårt varumärke och skapa en stark gemensam avsändare och dels med att vår positionering vilka vi är i relation till andra ska bli tydligare för vår omgivning. Vi ska positionera oss som en kunskapsorganisation som jobbar nätverksbaserat. Det är på det sättet vi kan göra mest samhällsnytta.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Det är alla relationer man bygger upp och känslan av att arbeta för en bra sak tillsammans med så många kompetenta personer som jag har lärt känna här. Brandskyddsföreningen är en imponerande verksamhet och jag är stolt över att vara en del av den.

Nummer 5—2016

Omslaget för BrandSäkert 5 2016
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2016.