Annons

Du är här

Vattendimma – en säker teknik

Publicerad9 september 2016  Text Göran Persson

Debatt

Vattendimsystem är ett bra alternativ till konventionell sprinkler. De risker som finns är kopplade till undermålig vattenkvalité – något som kan undvikas med hjälp av ett filter och en tydlig specifikation för vilken vattenkvalitet som krävs.

Trots att vattendimma har funnits kommersiellt i över 20 år, betraktas det fortfarande som ny teknik. Vattendimma innebär en mängd fördelar gentemot traditionell sprinkler som till exempel en betydligt mindre mängd vatten, små rör och enklare installationer. Vattendimma kan ses som en naturlig utveckling av traditionell sprinkler såtillvida att man har kunnat optimera den gamla sprinklertekniken med hjälp av mer avancerad teknik genom användandet av högtryckssystem som reducerar mängden vatten.

Vad gäller tillförlitligheten finns det andra risker med dimsprinkler, som Erik Almgren framhöll under konferensen Brandlarm- och sprinklerdagarna. Natur­ligtvis finns det inte så mycket statistik på vattendimma som det finns på sprinkler; sprink­ler har funnits sedan 1800-talet medan Marioff lanserade HI-FOG hög­trycksvattendimma på 1990-talet. Dock ska det påpekas att det ställs helt andra krav på ett högtryckssystem än ett konventionellt sprinklersystem. Verifieringen av systemen sker på olika sätt, men självklart verifieras vattendimsystem mot svensk standard (SIS-CEN/TS 14972:2011).

Högtrycksystem ska därtill vara testade och godkända av ett erkänt organ som till exempel FM eller VdS guidelines. Den stora skillnaden mellan konventionell sprinkler och dimsprinkler, vad avser godkännanden, är att för dimsprinkler ska hela systemet vara godkänt inklusive dess manual. 

Höga krav på installation

Detta innebär till exempel att för ett dim­­sprinklersystem enligt OH-1, ska dim­sprinklerleverantören dels ha ett certifikat att systemet är bevisat minst lika effektivt som ett konventionellt sprinklersystem. Därtill ska certifikatet även specificera exakt vilka komponenter som får användas. 

Då även manualen är en del av godkännandet, ställs höga krav på installationen i sig. Dels ska hela installationen utföras enligt en tydlig specifikation, därtill ska till exempel samtliga rör rengöras i syfte att partiklar inte ska komma in i systemet. Då systemet arbetar med ett mycket högt tryck, upp till 140 bar, ska systemet även provtryckas med 1,5 gånger arbetstrycket. 

Bra alternativ

Vad gäller riskerna är dessa närmast kopplat till undermålig vattenkvalitet. Detta är dock beaktat i vattendimsystemen. Marioff ställer även krav på att vattnet ska hålla en viss kvalitet i syfte att inte sätta igen eller skapa korrosion i systemet. Normalt är vanligt kranvatten fullgott för detta ändamål, dock kan problem uppstå om systemet ansluts till en sprinklerkälla med undermåligt vatten. Men om man gör som vi och alltid använder filter som monteras före pumpen, högkvalitativa rör i rostfritt syrafast utförande samt att det finns en tydlig specifikation på vilken vattenkvalitet som erfordras, minimeras denna risk. 

Min slutsats är därför att ett vatten­dimsystem som uppfyller kraven för svensk standard mycket väl uppfyller kraven i BBR och är således ett mycket gott alternativ till konventionell sprinkler.

Göran Persson
Marioff Skandinavien AB

Nummer 4—2016

Tidningsomslag för BrandSäkert 4 2016
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 4—2016.