Annons

Du är här

Mytknäckeri kring bostadsbränder

Publicerad17 augusti 2016  Text Karin Wandrell

Brandkonferensen

Var brinner det mest och hos vem? De rätta svaren är inte alltid de vi tror visar ny aktuell forskning.

Ett uppskattat inslag på Brandkonferensen i maj var seminariet Mytknäckeri kring bostadsbränder som gick igenom några vanliga uppfattningar kring bostadsbränder och presenterade ny kunskap från tre aktuella forskningsprojekt.

Publiken fick svara på tre frågor med hjälp av en mentometer och den första frågan var vilken stad i Sverige som har flest antal anlagda bostadsbränder – Stockholm, Göteborg eller Malmö. Här rådde det inga tveksamheter, huvuddelen av publiken svarade Malmö vilket också var rätt – men stämmer det verkligen?

– I ett sådant här fall är statistik verkligen a och o, säger Per-Olof Hallin, Malmö Högskola. Beror skillnaderna mellan städerna egentligen på hur vi rapporterar in? Det finns problem i insatsrapporteringssystemet som gör att skillnaden blir större än den egentligen är, även om det troligtvis ändå brinner mer i Malmö.

Det är särskilt två bostadsområden i Malmö som sticker ut, Törnrosen och Herrgården, och för att komma åt de underliggande problemen gäller det att undersöka vilka mekanismer som ligger bakom, menar Per-Olof Hallin.

En riktig överraskning

Svaret på den andra frågan blev däremot en riktig överraskning när det visade sig att risken för brand hemma är högre bland högutbildade och inte bland lågutbildade som publiken trodde.

Det kan tyckas märkligt eftersom tidigare forskning visat att låg utbildningsnivå är en riskfaktor för att dö i brand. Finn Nilson, Karlstads universitet, påpekade dock att hög risk för brand inte är lika med hög risk för att dö i brand.

– Vår uppfattning om brand är baserad på insatsrapporter. Högutbildade använder till exempel mer värmeljus hemma, även om de röker mindre. Samtidigt är de duktigare på att släcka mindre bränder på egen hand och dör därför mer sällan i bränder. Men det innebär inte att brinner oftare hos lågutbildade.

Andra grupper med högre risk för brand är familjer med barn mellan 6-12 år och personer födda utanför Norden. Något förvånande var att de som löpte minst risk var personer över 65+ och boende i hyresrätt, grupper man annars brukar prata om när det gäller dödsbränder.

Slamkrypande cigarretter

Slutklämmen blev en riktig slamkrypare. De självslocknande cigarretterna infördes 2011 och frågan var om de har lett till ett minskat antal dödsbränder. Svaret från publiken blev nej, men så enkelt är det inte enligt Petra Andersson, SP Fire Research.

– Svaret är egentligen både ja, nej och osäkert. Antalet dödsbränder orsakade av cigarretter har minskat under en tid, men det har även antalet rökare i alla åldersgrupper. Så det går inte att säga om de har gjort skillnad eller inte, men det går heller inte att utesluta det.

Hon berättade dessutom att tester har visat att även självslocknande cigarretter kan glöda i sin fulla längd på annat material som till exempel tyg över stoppningsmaterial vilket i sin tur kan orsaka glödbränder i exempelvis en fåtölj eller soffa.