Annons

Du är här

Twitter väcker media

Publicerad20 maj 2016  Text Karin Wandrell

Brandkonferensen

Räddningstjänsten Storgöteborgs förbundsdirektör Lars Klevensparrs hemliga vapen för att nå ut till media stavas Twitter. Med en genomtänkt och lätt provokativ tweet tar det inte lång stund innan journalisterna ringer.

Innan Lars Klevensparr blev förbundsdirektör var han polismästare i Göteborg. Att media själva tog kontakt så fort något inträffade var för honom en självklarhet. Men efter att ha bytt jobb upptäckte han snart att räddningstjänsten inte är lika massmedialt intressant.

– Jag kan sakna medias intresse och granskning ibland eftersom det tvingar verksamheten att bli bättre. En lärdom jag har tagit med mig är att Twitter är ett sätt att nå ut och väcka uppmärksamhet. Men det gäller att skriva på ett speciellt sätt. Det räcker inte med en vanlig lyckad insats utan den måste vara exceptionell i så fall.

Tweets som pekar på något bekymmer och till exempel tar upp oro över en tunnelbrand med tanke på Västlänken eller allvaret i att tre personer redan har omkommit i bränder denna månad ger däremot snabbt resultat.

– Det är nästan som »amen i kyrkan«. Ibland brukar vi skoja lite och gissa hur många timmar det kommer att ta innan media hör av sig.

Sätta räddningstjänsten på kartan

En anledning till att styrelsen valde Lars Klevensparr till förbundsdirektör var just för att man ville sätta räddningstjänsten mer på kartan. Innan han lägger ut en tweet tänker han noga igenom vad han ska säga, var själva konflikten eller udden ligger i budskapet och hur han ska hantera den.

– Jag spetsar medvetet till det med jämna mellanrum för att väcka opinion. Jag tycker att man gärna får ta risker, men inte vara vårdslös. Därför har jag alltid en strategi för vad jag vill få fram och hur jag sedan ska bemöta media. 

I dag är Räddningstjänsten Storgöteborg betydligt mer synlig än tidigare. Lars Klevensparr är även talesperson utåt när det gäller förbundsövergripande och organisatoriska frågor.

– Det är ett medvetet val. Det handlar inte om mig som person utan om att räddningstjänsten är en viktig samhällsfunktion. 

Räddningstjänsten Storgöteborg har även infört särskilda talregler vid mer känsliga frågor. Oaktat vem media ringer till ska budskapet vara detsamma. Men ett område Lars Klevensparr vill att man ska bli bättre på internt är att lägga ut mer information om aktuella händelser.

– I dag är det ibland polisen som uttalar sig om våra insatser i media. I vårt fall, eftersom vi är ett stort förbund, händer det tack och lov vid ganska få tillfällen. Men jag kan ibland tycka att svensk räddningstjänst är alldeles för dåliga på att ta plats.

@KlevensparrLars

Nummer 3—2016

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 3—2016.