Annons

Du är här

Maxat studentliv – på rätt sätt

Publicerad20 maj 2016  Text Lina Zommorodi

Bostadsbränder

Studenter lever brandfarligt. Nu gör flera aktörer i Karlstad gemensam sak för at nå unga. Genom personliga möten ska studentlivet inte bara vara roligt utan också säkrare.

Varje år rycker räddningstjänsten ut mellan 20 och 40 gånger till studentboenden runt om i Sverige, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Matlagning sent på natten utan uppsikt, brandsläckare som töms som en kul grej eller möbler som bränns nära husfasaden. Det är några av de skräckexempel som Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund har stött på. Nu har de tagit initiativ till ett gemensamt projekt tillsammans med bostadsbolaget Karlstads Bostads AB, Karlstads universitet, Karlstad Studentkår, Länsförsäkringar Värmland, Polisen och Brandskyddsföreningen Värmland för att skapa förändring.

– Via samarbete vill vi öka medvetenheten gällande brandskydd hos unga vuxna studenter, säger Birgitta Johansson, kommunikatör, Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund. Det är en styrka att vi har samma budskap, aktiviteter och material och en framgångsfaktor att olika aktörer gör det tillsammans.

Prioritera korridorer

Karlstad är en av Sveriges största studentstäder med cirka 16 000 universitetsstudenter. Cirka 4 000 bor i någon form av studentboende, där korridorsboende tillhör det vanligaste. För många av dem är studentboendet det första egna boendet.

– Korridorsboende kommer att prioriteras eftersom risken för brand är högre där, säger Birgitta Johansson. Riskerna ökar i och med att det handlar om gemensamma utrymmen och stor omflyttning. Där är det ofta också oklart vem som ansvarar för vad, till exempel att se till att spis och kaffebryggare stängs av.

Problematiken med torrkokning i gemensamma kök och brandlarm är ett relativt frekvent problem, berättar Mikael Linderholm, säkerhetsutvecklare på Karlstads Bostads AB som har merparten av bostäderna på stadens campus.

– Några gånger i månaden sker mindre incidenter, när bovärdar får återställa brandlarm, säger han. Problemet med värre incidenter där räddningstjänsten får komma ut till platsen händer någon gång per år. Då gäller det oftast anlagda möbelbränder utanför huskropparna.

Kommer till studenterna

Det personliga mötet ligger i fokus i projektet. I höst kommer representanter från de olika aktörerna att besöka studentboenden och informera om riskerna.

– För att nå dem tror vi att det är bäst att möta dem där de är. Det är svårare att få dem att komma till oss, säger Birgitta Johansson. 

Målet är att det ska bli en dialog, inte en monolog, med tydliga budskap om hur studenterna kan göra rätt och vilka konsekvenser ett felaktigt beteende kan få.

– Utan att prata myndighetsspråk ska vi berätta om vad som kan ske och vilket ansvar de boende har, säger Morgan Michel, säkerhetskoordinator, Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund. Olyckor inträffar och då ska de boende veta hur man ska agera på bästa sätt, det ska inte bli personskador. 

De kommer att visa på exempel, som diskoteksbranden i Göteborg. Eftersom det också där handlade om unga personer skapar det reaktioner samtidigt som det ger en tydlig bild av hur man kan drabbas vid en brand, och visa på att det här är allvar. 

Förhoppningen är också att stärka unga att våga säga ifrån om de ser någon göra något brandfarligt. 

– Vi tror på grupptryck åt det positiva hållet, säger Birgitta Johansson. En del är oroliga för sin säkerhet, men vågar kanske inte gå emellan. Det vill vi ändra på. 

Och studenter vittnar om att det finns en oro.

– Det är inte självklart för alla att tänka på brandsäkerhet. Många är måna om det, men andra beter sig på ett sätt som skapar otrygghet. De tänker inte på hur de kan påverka andra, säger Felicia Li, andraårsstudent på civilingenjörsprogrammet på Karlstads universitet. 

Hon tycker att det är bra att satsningen drar igång.

– När du flyttar hemifrån tänker du inte på allt. Jag tror inte unga tänker på att till exempel kontrollera sina brandvarnare; jag hade inte gjort det förrän jag såg ett tv-program om det. Jag märkte att jag behövde byta mitt batteri.

Långsiktig satsning

Startskottet för aktivitetsplanen gick i april. Här ingår också närvaro vid särskilda studentaktiviteter, som fadderträff och välkomstmässa för nya studenter. Målet är sedan att ta fram en modell för informationsinsatser till studenter som fungerar långsiktigt.

– Vi unnar oss att prova oss fram. Nu kör vi de här aktiviteterna i år. Sedan måste vi utvärdera och se hur vi utvecklar och hur vi lägger upp arbetet nästa år, säger Birgitta Johansson.

För att få tips och idéer har de tittat på hur andra räddningstjänster jobbar med frågan. Inte minst har fokus lagts på Räddningstjänsten Syd som tagit fram rapporten Att kommunicera brandskydd: Vägledning för riktade kommunikationsinsatser på uppdrag av MSB. 

– Vi drar nytta av arbetet andra har gjort, arbete som vi vet ger en bra effekt, säger Birgitta Johansson.

Saknar hemförsäkring

Var fjärde person mellan 18 och 25 år saknar hemförsäkring, enligt försäkringsbolaget If. Det innebär att de inte kan få ersättning för brandskadat bohag eller hjälp med alternativt boende om det skulle börja brinna i bostaden.

Nummer 3—2016

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 3—2016.