Annons

Du är här

Anders Ygeman menar att ett individanpassat brandskydd är centralt för att lyckas i det förebyggande arbetet för att nå ett brandsäkrare Sverige.

Förebyggande arbete hindrar bränder

Publicerad20 maj 2016  Text Lina Zommorodi

Brandkonferensen

Inrikesminister Anders Ygeman (S) inledde årets Brandkonferens. Han efterfrågade bland annat ett tydligare ansvar hos kommuner när det gäller individanpassat brandskydd.

I år hålls Brandkonferensen i Karlstad. Hit väntas flera hundra brandbefäl, brandingenjörer och brandmän, studenter och kommunalpolitiker ansluta sig för att diskutera de senaste frågorna inom brandområdet. På plats finns också Sveriges inrikesminister som i år inledningstalar.

– Det viktiga att lyfta fram är det breda perspektivet när det gäller brandsäkerhet, och det väldigt framgångsrika förebyggande arbete som görs på många håll i landet, säger Anders Ygeman. Till exempel det arbete som Räddningstjänsten Syd har gjort både för att förebygga bränder och för att förebygga social oro.

Exempelvis har Räddningstjänsten Syd lyckats minska antalet bostadsbränder med cirka 30 procent samtidigt som antalet fungerande brandvarnare i hemmen ökar. Dödsbränderna ligger idag på ungefär hälften av riksgenomsnittet. 

De har också skapat en nedåtgående trend när det gäller hot och våld. Under 2015 rapporterades inga tillbud av typen hot och våld mot medarbetare i medlemskommunerna (Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö). 

En bidragande faktor till dessa resultat är samverkan och en storsatsning på det socialt förebyggande arbete som riktar sig till alla åldrar. Räddningstjänsten Syd har bland annat gjort 70 000 hembesök och besök i skolor sedan 2010. Att det är brandmän som genomför hembesöken ses som nyckeln till framgång då de bidrar med förtroende och kunskap både om hur man förebygger och agerar vid en brand.

Vikt på förebyggande

Men ser man till Sverige i stort finns det fortfarande mycket att ta tag i. Cirka 100 personer dör i bränder varje år. 2015 var siffran 113 personer. 90 procent av de som dör i bränder gör det i sina bostäder. »För många«, menar Brandskyddsföreningen och framhåller evidensbaserat skadeförebyggande arbete som vägen mot ett brandsäkrare Sverige.

– Det är det rimliga och mest framgångsrika sättet att göra det på, håller Anders Ygeman med. Att gå igenom de vanligaste riskfaktorerna och åtgärda dem i det förebyggande arbetet. Vi har väldigt bra kunskap om vad som fungerar och inte fungerar, och var och när bränder har störst sannolikhet att inträffa.

Faktum är att det är just det förebyggande arbetet som Anders Ygeman vill lyfta som vägen mot ett brandsäkrare Sverige. Han tror inte på nya krav på brandskydd i bostäder, trots att de inte har förbättrats sedan andra världskriget.

– Det kan ibland tyckas som att bränder sker slumpartat, men vi vet att det finns några få grupper som har en väldigt hög överrepresentation i bränder; socialt utsatta grupper, funktionshindrade, äldre. Jobbar vi målmedvetet förebyggande mot dessa så kan vi förhindra väldigt många bränder.

I den förebyggande verksamheten ingår att uppmärksamma människor och framför allt människor i riskgrupper om de problem och risker som finns. Här handlar det bland annat om att förklara vikten av brandvarnare, brandfilt och brandsläckare, men också att installera spisvakt och mobil sprinkler när det är nödvändigt.

– Människor upplever att risken för brand är så liten. Det finns andra risker som är större – och ett framgångsrikt och förebyggande arbete kommer också att kunna ge dem rätt, säger Anders Ygeman. Men det krävs ett visst informationsarbete för att nå befolkningen.

Stora förbättringsmöjligheter

När han blickar framåt ser han möjligheter att förbättra arbetet mot brand ytterligare. Framför allt när det gäller de mest utsatta i brandstatistiken, som äldre personer med funktionsnedsättningar som bor i eget boende. Han ser särskilt en förbättringspotential i samarbetet mellan räddningstjänst och sociala myndigheter för att få till individanpassat brandskydd.

– För att nå resultat krävs att de jobbar bättre tillsammans än de gör nu, säger Anders Ygeman. Att se över brandskyddet måste bli en del i kommunens process när de gör biståndsbedömningen för stöd till äldre och funktionshindrade. Oavsett om det görs av räddningstjänst eller kommun så måste den delen ingå. Räddningstjänsten, som är en kommunal angelägenhet, har den här kompetensen och kunskapen, men man använder den inte i den kommunala biståndsbedömningen eller i den kommunala socialtjänsten.

Anders Ygeman fortsätter:

– Behövs det nationella riktlinjer går väl det att ordna, men jag tror framför allt att det måste in i kommunens arbete. Är det en rökare så kanske man behöver titta på vilken säng och vilka lakan som används. Man kanske behöver installera en mobil sprinkler, spisvakt etcetera. På så sätt höjer man brandsäkerheten. 

Ett arbete som Anders Ygeman vill prioritera de närmaste åren för att nå en ökad brandsäkerhet handlar om räddningstjänstens organisation.

– Räddningstjänsten är olika organiserad på olika platser i landet. Man kan fundera på om det inte behövs en enhetligare struktur för detta. Men det är en diskussion som får föras med kommuner och räddningstjänst.

Nummer 3—2016

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 3—2016.