Annons

Du är här

Katastrofforskare söker hjälp från allmänheten

Publicerad20 april 2016  Text Karin Wandrell

Forskning

Vilka förväntningar har allmänheten på infrastrukturen under och efter katastrofer? Det ska David Lange, forskare vid SP, undersöka i ett stort europeiskt projekt om samhällets förmåga att klara kriser och olyckor.

EU-projektet IMPROVER, (Improved Risk Evaluation and Implementation of Resilience Concepts to Critical Infrastructure), där ett tiotal institut och organisationer från hela Europa medverkar, leds av SP och David Lange. Målet är att ta fram ny kunskap och strategier som förbättrar samhällets motståndskraft mot katastrofer.

De ekonomiska förlusterna från stora naturkatastrofer som skogsbränder, jordbävningar, orkaner och översvämningar har ökat kraftigt de senaste åren. I projektet studerar forskarna bland annat infrastrukturer på en rad områden som till exempel  Oslos hamn, dricksvattenförsörjningen i Portugal och A4-motorvägen mellan Paris och Strasbourg.

Men det är också viktigt att få kunskap om vad allmänheten har för förväntningar på infrastrukturen under och efter katastrofer. En enkät är ett av verktygen för detta.

– Med kritisk infrastruktur menar vi tjänster som rör energi, vatten och transport och som är viktiga för hälsa, säkerhet och välbefinnande hos människor. Vi är därför tacksamma för alla svar vi får in. Enkäten är helt anonym, säger David Lange.

Läs mer