Annons

Du är här

Räddningstjänsten knackar på i Skara

Publicerad8 april 2016  Text Karin Wandrell

Räddningstjänst

Varannan tisdag till och med mitten av juni kommer Räddningstjänsten Skara/Götene att knacka dörr för att se över brandsäkerheten i flerbostadshus. Tanken är att både titta på brandskyddet och att skapa kontakt med de boende.

Även om det överlag är bra brandsäkerhet i Skara blir befolkningen allt äldre. Eftersom äldre är överrepresenterade i dödsbrandsstatistiken är det desto viktigare att se till att alla lägenheter har ett bra brandskydd. För att höja säkerheten och medvetenheten har Räddningstjänsten Skara/Götene dragit igång en kampanj för att genomföra flerbostadstillsyn i Skara tätort. Varannan tisdag fram till den 14 juni kommer räddningstjänsten därför att knacka dörr i Skara tätort för att se hur brandskyddet ser ut hos de boende.

I dag har runt 70 procent av hushållen i Skara brandvarnare, men många saknar fungerande batterier. Under sina besök kommer brandmännen bland annat att titta på detta. För att få ett riktigt bra brandskydd hemma bör man ha minst en fungerande brandvarnare som ska kontrolleras regelbundet och gärna en brandfilt och/eller handbrandsläckare samt en spisvakt med automatisk övervakning av spisen.. En mobil sprinkler med rök- och värmedetektorer är ett bra alternativ för den som av någon anledning inte själv kan släcka eller utrymma vid en brand. 

Därför är äldre överrepresenterade i dödsbrandsstatistiken

  • Förmågan att ta sig ut om det börjar brinna är försämrad.
  • Mediciner kan göra att medvetandet sviktar.
  • Äldre tillbringar mer tid hemma vilket gör att klassiska brandrisker som brinnande ljus, rökning och bortglömda spisplattor ökar.