Annons

Du är här

Uppdaterat regelverk för automatiska vattensprinkleranläggningar

Publicerad1 april 2016  Text Lina Zommorodi

Lagar och regler

SBF 120, regelverk för automatiska vattensprinkleranläggningar, har utvecklats till ett tillämpningsregelverk som bygger på europastandarden, men med kompletteringar och förtydliganden på de ställen det behövs.

Förra året uppdaterades europastandarden för sprinkler, EN12845, vilken också släpptes i en svensk översättning i mars i år. Under våren kommer den svenska reaktionen i form av SBF 120:8. 

– Vi har gjort SBF 120 till ett tillämpningsregelverk. Vi bygger på europastandarden och sedan anger vi kompletteringar och förtydligande på vissa punkter där det behövs, säger Jens Hjort, expert på sprinkler, och ansvarig på normenheten på Brandskyddsföreningen.

Nyheter och kompletteringar

Då europastandarden numera inkluderar två nya sprinklertyper, CMSA och ESFR, som redan fanns i svenska 120:7 har viss tillämpning gjort. CMSA kommer nu att hänvisas till europastandarden med vissa kompletteringar och förtydligande.

– Vi har tidigare hänvisat till den amerikanska standarden, NFPA 13, för de båda sprinklertyperna, och vi kommer att fortsätta att göra det med ESFR. Vi anser inte att den europeiska standarden är tillräckligt uppdaterad där. Den tar inte hänsyn till den senaste fakta som finns kring den sprinklertypen, säger Jens Hjort.

Ett annat nytillskott i europastandarden handlar om rekommendation av besiktning av anläggning, och att man bör ha anläggningsskötare. Men även det har tidigare inkluderats i SBF 120 – med en kravskärpning som också stannar kvar.

– Det har vi haft som tilläggskrav i SBF 120, och det behåller vi också som ett ska-krav för att stärka upp.

Förbud mot galvanisering

Det har också tillkommit förändringar som handlar om till exempel rörsystem och installation. Där kommer det in reglering om flexibla slangar som används för att ansluta sprinklerhuvuden.

– De är vanligt förekommande på marknaden, men det har inte funnits någon reglering kring dem och det finns heller inte med i den nya europastandarden.

Jens Hjort berättar att ett problem är att de ibland böjs för kraftigt på grund av till exempel utrymmesskäl och då kan bli skadade. Det kan också resultera i tryckförlust vid munstycket.

En annan nyhet inkluderar ett förbud mot invändig galvanisering i våtrörssystem.

– Erfarenhet från skandinaviska länder visar att de vattenfyllda sprinklersystemen kan reagera med galvaniseringen så att det bildas vätgas och extremt högt tryck.

Fler förändringar på gång

Även om 120:8 är klar, fortsätter arbetet med standarden. 

– Vi måste utreda och se över våra krav på rör och materialkvalitet under året. Men också se över kapacitetsprov och anslutning till allmänt vattenledningsnät. Det kommer innebära revideringar, men vi är inte framme där ännu.

De som framförallt påverkas av de nya ändringarna tillhör de grupper som är aktiva i de här systemen, framför allt konsulter som projekterar sprinklersystem, installatörer och driftsättare liksom besiktningsmän som kontrollerar systemen.

SBF 120:8 är framtagen av Brandskyddsföreningen i samarbete med Försäkringsförbundet, besiktning.org, Sprinklerfrämjandet och VVS-företagen.

Några större nyheter i SBF 120:8

  1. MSA hänvisas till europeisk standard 
  2. ESFR hänvisas till amerikansk standard
  3. Regler kring hantering av flexibla slangar
  4. Förbud mot invändig galvanisering av våtrörssystem

Nummer 2—2016

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 2—2016.