Annons

Du är här

Nya regler ger färre bussbränder

Publicerad1 april 2016  Text Lina Zommorodi

Lagar och regler

Den nya utgåvan av SBF 128 för fast automatisk släckanläggning på bussar har som mål att antalet bussbränder ska fortsätta att minska. En nyhet är att släcksystemen nu ska testas enligt SP metod 4912. En klar fördel, eftersom det gör att samma krav ställs överallt.

På och då kommer rapporter om barn som snabbt tvingas hoppa ur en buss innan den förvandlats till ett eldhav. Nu är nya regelverk på ingång för att de och liknande incidenter ska bli färre.

I vår släpps SBF 128:3 – en uppdatering av regelverket som styr utformningen och den tekniska uppbyggnaden av den automatiska släckanläggningen på bussar.

I den nya upplagan tillkommer en hänvisning till SP metod 4912, vilket är ett standardiserat test av släckmedel.

– Med ett repeterbart test blir det en harmonisering då samma test görs på samma sätt överallt och därmed finns samma krav överallt, säger Jonas Brandt, projektledare vid enheten Fire Research på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP.

Testet innebär att släcksystems effektivitet testas i en simulerad version av bussens motorrum.

– Problemet har tidigare varit att inte alla släcksystem har varit provade på ett adekvat sätt. Vid brand har de sedan inte gett önskat resultat, säger Björn Björkman, normgruppens sekreterare på Brandskyddsföreningen.

Minskat antal incidenter

I Sverige inträffar drygt en brandincident på buss i veckan. Det visar en rapport om bussar och brandsäkerhet som Sveriges bussföretag gav ut i januari.

– Det är oacceptabelt då det handlar om allmänna transportmedel. Det är ett problem både säkerhetsmässigt och i fråga om samhällskostnader, säger Jonas Brandt.

I rapporten framkommer att antalet bussbränder har minskat under de senaste åren. Mellan 2009 och 2014 gick antalet utryckningar som räddningstjänsten gjort på bussar i yrkesmässig trafik ner från 114 till 66 utryckningar.

– Att antalet bussbränder har sjunkit på senare år är tack vare att försäkringsbolagen har stärkt sina krav och att vi har släcksystem. De utgör en tydlig effektiv åtgärd.

Motorrummet utgör en risk

Orsaken till bussbränder är ofta elfel, vilka bedöms stå för 50 procent av alla bränder. Vanligast är att bussbränder startar i motorrummet som står för närmare 70 procent av alla bränder.

– Eftersom så stor andel är i motorrummet har det visat sig att detektionssystem och släcksystem har god effekt. Dessa förhindrar inte bussbränder, men de fördröjer förloppet så att passagerare hinner ut och räddningstjänsten ofta hinner fram, säger Jonas Brandt.

I nästan 30 procent av fallen har bussföraren släckt elden eller kylt de delar som orsakat rökutvecklingen innan räddningstjänsten kommit på plats.

– Kombinationen med släcksystem och en busschaufför som kan hantera handbrandsläckare är effektivt.

Funktionskontroll krävs

För att uppnå en ännu högre grad av brandsäkerhet krävs mer arbete, menar Jonas Brandt, och framhåller fortsatt teknisk utveckling samt kontroller, utbildning, risk­analys och förarträning som viktiga steg.

Som en del i det arbetet inkluderar därför nya SBF 120:3 ett tillägg om funktionskontroll. Nu ska en kontroll av släckanläggningen utföras minst en gång per år, av certifierad, utbildad personal alternativt auktoriserad servicelämnare.

– Det är viktigt att de här anläggningarna sköts så att de fungerar vid en brand. Det har vid flera tillfällen konstaterats att systemen inte har fungerat som de ska på grund av bristfällig service, säger Björn Björkman.

De som kommer att påverkas av de nya reglerna är bussar med en totalvikt av tio ton eller mer, registrerade från 2004 och framåt.

Slagit igenom i EU

Då Sverige har kommit långt i frågan har den också drivits på europeisk nivå.

Det har lett till att krav på släcksystem som testats med den standardiserade metoden sedan i höstas har antagits i alla länder i Europa. Det dröjer dock till 2018 innan kravet slår igenom.

– Beslutet innebär att alla långfärdsbussar utan plats för stående passagerare måste ha släcksystem i motorrum, säger Jonas Brandt.

Trots att den europeiska standarden innebär en förändring är berörda parter ändå nöjda eftersom den är krävande för alla, menar Jonas Brandt.

– Då kommer det att se likadant ut i alla bussar för alla kommer att ha godkända släcksystem direkt från busstillverkaren. Det gör att man inte kan konkurrera med sämre säkerhet.

Större förändringar i SBF 128:3

  • Släcksystem testas enligt SP metod 4912.
  • Tid för hur lång tid som det högst får ta att tömma släcksystemen har strukits. 
  • Inget krav på̊ ABC-pulver. 
  • Mängd nödvändigt släckpulver har sänkts.
  • Krav på̊ minsta mängd aerosol har införts.

Nummer 2—2016

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 2—2016.