Annons

Du är här

I naturskyddade Newlands Forest sitter både distriktets filial för regionens brandskyddsförening och den lilla brandstationen som tillhör organisationen Working on Fire. Här arbetar kvinnor och män som ofta kommer från fattiga förhållanden, men som tränas

FPA arbetar aktivt mot brand i Sydafrika

Publicerad1 april 2016  Text Lina Zommorodi

Utblick

Sydafrikas svar på Brandskyddsföreningen heter Fire Protection Association, FPA. I deras arbete ingår bland annat att föra statistik, förutse, förebygga och aktivt hantera och släcka bränder.

I Sydafrika arbetar FPA med att föra statistik, förutse, förebygga – liksom med att aktivt hantera och släcka bränder.

I händelse av brand i ett naturområde kopplas lokala FPA in för att vägleda räddningstjänsten till lättillgängliga vägar eller erbjuda sin lokalkompetens och kunskap om växtligheten och området.

FPA kopplar också in egen brandpersonal från sin partnerorganisation Working on Fire, WoF, för att ta hand om bränder och leder dem i arbetet.

– Vi kan vara på samma plats som räddningstjänsten, men arbetar helt annorlunda. Vi jobbar direkt mot branden, och tänker mer på naturen. Räddningstjänstens fokus är främst att säkra hus och liv, säger Riaan Fourie, chef, norra distriktet, Cape ­Peninsula Fire Protection Association.

För att arbetet ska ske effektivt tränar de på Incident Command System, ICS. Det är ett standardiserat sätt för att olika aktörer ska organisera sig tillsammans i arbetet vid en större brand eller nödsituation.

Starka regionalt

FPA verkar framför allt på lokal och regional nivå. Hit ansluter sig till exempel statliga nationalparker och privata markägare, då de enligt lag är ansvariga för brandsäkerheten inom sina territorier. FPA är till största del ­finansierat av medlemmarna.

För att FPA ska bli funktionella och framgångsrika behövs pengar, för med pengar kan de anställa duktig personal, förklarar Philip Prins, brandskyddsansvarig på CPFPA. Här har försäkringsbolagen nyligen kommit med oväntad hjälp.

– För att få försäkring måste man nu som landägare vara en del av och följa reglerna från FPA för att visa på att man gör allt man kan för att förebygga och stoppa bränder. Att försäkringsbolagen har hoppat på tåget och förstår vikten av brandskydd är viktigt, även om vi fortfarande har en lång väg att gå i arbetet med finansiering, säger Philip Prins.

En förhoppning för framtida finansiering ligger i ett nationellt forum som de håller på att bygga upp.

– Vi har ett litet problem vad gäller det nationella forumet och lagstiftningen. Det handlar om politik; det nationella forumet har inte erkänts officiellt, och därmed kan vi inte ansöka om regeringsbidrag, säger Philip Prins.

I dag finns också stora ekonomiska skillnader mellan olika regionala FPA, något som ett nationellt forum skulle kunna jämna ut. Det har exempelvis att göra med att det i norr finns flera privata skogsägare med stora ekonomiska resurser. I förlängningen innebär det stora skillnader i beredskap.

– I vårt område växer främst fynbos. I fynbos finns inget kommersiellt värde. Det går inte att jämföra med kommersiellt skogsbruk.

Jobbar aktivt mot befolkningen

FPA har fokus på sina medlemmar och utbildar dem i strategier för att möta bränder och förebygga dem. De arbetar också direkt mot allmänheten. Till exempel kan det handla om att gå ut med information om vad husägare kan behöva tänka på i fråga om vad man odlar i sin trädgård för att inte bidra till eller förvärra en brand.

För att öka medvetenheten bland befolkningen i stort i brandförebyggande frågor samarbetar de med andra intresseorganisationer, så kallade NGO:s, och vissa FPA samarbetar också med räddningstjänsten.

– För att lyckas förebygga bränder krävs utbildning. Vi måste förändra folks sätt att tänka kring bränder och risker – och rikta oss ännu mer mot informella bostadsområden, säger Riaan Fourie och fortsätter:

– Vi försöker nå barn och ungdomar och visa på hur mycket pengar som går åt till att släcka bränder, och vad de pengarna skulle kunna göra för att förbättra deras levnadssituation i stället.

Philip Prins nickar och instämmer innan han avslutar något nedslaget:

– Problemet som vi sitter med i Sydafrika är att 90 procent av finansieringen i brandfrågan handlar om att stoppa en brand. Så i stället för att lägga pengar på att skapa medvetenhet för att förebygga bränder läggs de på tillfällen när branden redan är ett faktum.

»Problemet som vi sitter med i Sydafrika är att 90 procent av finansieringen i brandfrågan handlar om att stoppa en brand

Nummer 2—2016

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 2—2016.