Annons

Du är här

Individanpassat brandskydd räddar liv

Publicerad3 mars 2016  Text Karin Wandrell

Bostadsbränder

De flesta som dör i bränder är äldre, oftast över 80 år. Inte därför att det brinner oftare hos dem utan för att de drabbas hårdast när olyckan är framme. En lösning är individanpassat brandskydd. Något Brandskyddsföreningen vill att alla kommuner ska erbjuda.

I tidningen Arbetet går det att läsa om en äldre man som röker uppemot två paket cigarretter dagligen hemma. Kommunen ser det i första hand som en arbetsmiljöfråga – hemtjänstpersonalen ska inte behövas utsättas för rökig miljö – och har därför installerat en så kallad »rökätare«.

Men en ännu större fara är brandrisken, något även skyddsombudet har påpekat eftersom mannen har för vana att slänga sina fimpar direkt i papperskorgen. Med ett individanpassat brandskydd skulle mannen kunna få ett betydligt brandsäkare hem med enkla hjälpmedel som till exempel en mobil sprinkler, rökförkläde, spisvakt eller brandvarnare med vibrationsplatta och ljussignal. 

I dag ska alla ha möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt, men ändå är det få kommuner som har med brandskyddet i biståndsbedömningen. Brandskyddsföreningen tycker att det är viktigt att det fattas politiska beslut i denna fråga. En betydelsefull komponent som underlättar kvarboende är teknisk bostadsanpassning som så långt som möjligt kompenserar för minskad rörlighet och intellektuell förmåga. Därför anser Brandskyddsföreningen att man vid bedömning av biståndsbehov hos brukare även ska se över behovet av brandskydd och erbjuda individanpassat brandskydd på samma sätt som man i dag erbjuder individanpassat boende.

Vad kan du som politiker göra?

Brandskyddsföreningen vill att alla kommuner ska erbjuda individanpassat brandskydd.

Vad kan du som arbetar inom räddningstjänsten göra?

Genom samverkan och en öppen dialog mellan socialtjänsten och räddningstjänsten skulle äldre kunna ges ett bra skydd även när de bor kvar hemma.

Vad kan du som arbetar inom socialtjänsten göra?

Biståndsbedömarna har stor erfarenhet och rutin av att bedöma äldres förmåga att klara sig själva. Genom samverkan och en öppen dialog mellan socialtjänsten och räddningstjänsten skulle äldre kunna ges ett bra skydd även när de bor kvar hemma.

Vad kan du som är anhörig göra?

Om man vet med sig att den anhörige har ett riskbeteende kan man vara extra uppmärksam på vilket brandskydd som finns i boendet. Viktigt är också att underrätta hemtjänsten om situationen så att de eventuellt kan utöka sina besök, eller vidta andra åtgärder.

Vad kan du som arbetar inom hemtjänsten göra?

Om man vet med sig att någon av de man besöker regelbundet har ett eventuellt riskbeteende kan man vara extra uppmärksam på vilket brandskydd som finns i boendet. Om en brand tidigare inträffat i bostaden kan man också upprätta en dialog med räddningstjänsten för en höjd beredskap.