Annons

Du är här

Thomas Gell – ny chef för Kunskapscentrum

Publicerad12 februari 2016  Text Karin Wandrell

Nedslag

Nu lanserar Brandskyddsföreningen Kunskapscentrum – ett nav för forskning, kunskap och erfarenhetsöverföring – med Thomas Gell som chef. En utmaning blir att jobba med steget »från forskning till praktik«.

Vad har du för bakgrund?

De senaste åren har jag varit chef för Enheten för lärande av olyckor och kriser på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Karlstad. Jag har egentligen ingen brandbakgrund, men jag har jobbat i branschen i 28 år – jag ser säkerhet som en stimulerande och meningsfull uppgift. Under mina år på dåvarande Räddningsverket jobbade jag bland annat med transport av farligt gods och risk- och miljöfrågor. Jag har även varit ansvarig för forskning- och analysverksamheten vid Räddningsverket och för Nationellt centrum för lärande av olyckor. 

Vad är Kunskapscentrum?

Kunskap är fri och »gränslös«, och delar man med sig av sina egna kunskaper så får man oftast mångfalt tillbaka. För mig signalerar ordet centrum att det är en funktion som gör att många kan dela kunskap. Och att det rör sig om en »virtuell« nätverksorganisation.

Kärnan i Kunskapscentrum är Brandforsk. Där är ambitionen att projektvolymen bör öka, samtidigt som processen att mer effektivt omsätta resultaten till praktisk rådgivning och utbildning bör stärkas. Datadriven utveckling, innovation inom brandsäkerhetsområdet liksom utvärdering av brandskyddsåtgärder är områden som jag anser bör kunna utvecklas. 

Vi ska vara en arena för idéer och samarbeten, både hemma och utomlands, och en viktig uppgift för mig blir att utveckla nätverken eftersom det som sagt finns allt att vinna på samarbete. En sak jag tänkt börja med är att göra Kunskapscentrum till en aktiv och attraktiv part när det gäller att erbjuda brandingenjörsstudenter exjobb. Deras arbeten håller ofta en mycket hög kvalitet.

Vad kan du bidra med?

Jag har stor erfarenhet från säkerhetsbranschen, jag har jobbat med forskningsfrågor och har redan varit med om att bygga upp en centrumbildning. Dessutom är jag en ganska utpräglad nätverksperson.

Alltför många resultat från forskningsprojekt blir »hyllvärmare«. En ständig utmaning är därför att jobba med steget »från forskning till praktik«. Detta kan man göra genom att låta intresserade medarbetare ingå i forskningsprojekten och genom att knyta forskare närmare den egna organisationen. Enligt min erfarenhet får man på detta sätt mycket bättre förankring av forskningsresultaten i vardagen och en betydligt större utväxling på satsade medel. För mig personligen känns det som en härlig nytändning och jag ser framemot att vara med och utveckla Kunskapscentrum.

Nummer 1—2016

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 1—2016.